Radne navike ključ školskog uspjeha

radnenavike

Ako vjerujete u izreku da ono što posijete to i žanjete, onda znate da se akademski uspjeh gradi od prvog susreta sa đačkom klupom. Upravo je početak nove školske godine trenutak da se podsjetimo koliko su radne navike važne i naglasimo da se grade od ranog djetinjstva. Već u kasnijim razredima osnovne škole, djeca imaju odnos prema učenju. Ili su vrijedni, odgovorni i samostalni ili su lijenji, nehajni i nesposobni da domaći zadatak urade bez pomoći.

Zato, roditelji, na vrijeme počnite da pomažete svojim nasljednicima u formiranju radnih navika, ne oslanjajući se na njihovu inteligenciju i snalažljivost. U protivnom, nemojte da budete iznenađeni ako vaše mudro dijete počne da dolazi kući sa lošim ocjenama i negativnim stavom prema obrazovanju.

Djeca se, prije svega, ugledaju na mame i tate. Ako oni “slave” besposličarenje i kampanjski stil, prilično je sigurno da će djeca usvojiti taj model. Da biste to izbjegli, pravilno ih uvedite u svijet učenja prvog školskog dana.

Psiholog Vesna Petrović savjetuju da djeci objasnite da ih lutke i lopte čekaju kada se završe časovi i urade domaći zadaci, kako bi shvatili da je potrebno da u školskoj klupi budu prisutni i fizički i mentalno. Naučite ih da učiteljicu moraju da slušaju, jer će tako brže usvojiti lekcije, pa će imati više vremena za igru.

Čim dođu iz škole, pitajte ih šta su radili, neka vam prepričaju ono što su zapamtili sa časa, blago ih prekorite ako uočite da ništa nisu slušali, a ako se to bude ponavljalo, postanite stroži. Kada ručaju i malo se odmore, sjedite sa njima i počnite da radite domaći – dio po dio. U početku vi budite dominantniji, a onda ih polako puštajte. Trebalo bi da prepoznate trenutak u kojem oni moraju da postanu samostalni.

Važno je da djeca od najranijih dana naprave razliku između “bubanja” napamet i učenja sa razumijevanjem. Za ovo drugo, pravo, neophodno je da mališan tekst pročita više puta, sve dok ga stvarno ne shvati.

Preslišavanje je dobra stvar, jer mozak tada brže radi, a verbalna moć postaje sve snažnija. Dijete vama prepričava ono što je naučilo, vi ga pažljivo slušate – i efekat uspješno savladane lekcije neće izostati.

Tu su i roditelji na ozbiljnom testu. Ukoliko na početku izgube strpljenje da slušaju i pomažu svojim školarcima, djeca će se ili povući u sebe, osjećajući da su manje vrijedna, ili će stvoriti otpor prema knjizi. Kasnije se to teško prevazilazi, pa je značajno da, koliko god bili u škripcu sa vremenom ili razočarani u brzinu učenja djece, maksimalno budu strpljivi. Od mame i tate koja lako odustaju, rijetko kada “izađu” drugačiji nasljednici, poručuju psiholozi.

Iako je kampanjsko učenje u načelu loše, svakako je bolje od neučenja. Međutim, djeci bi trebalo predočiti da će im ako svakog dana budu radili domaće zadatke, mnogo manje vremena trebati da se pripreme za kontrolni.  Redovno učenje je već pola uspjeha.

Izvor: Novosti

Leave a Reply