Pomoć roditeljima u zatvoru i njihovim porodicama

zatvorenici

Udruženje Roditelji počelo je od septembra da pruža besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu podršku porodicama sa maloljetnom djecom čiji se članovi nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u okviru projekta Snažna porodica – oslonac za budućnost koji za cilj ima prevenciju i smanjenje poremećaja u porodičnim odnosima.

Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, od avgusta do decembra 2015. godine i dio je projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici, koji sprovodi  NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA) uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Socijalna radnica, psihološkinja i pravnica na raspolaganu su članovima porodica osoba na izdržavanju kazne zatvora, koji imaju maloljetnu djecu, dva puta sedmično – utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati, i telefonskim putem svakog radnog dana u istom terminu. Svi zainteresovani članovi porodica osoba na izdržavanju kazne zatvora koji imaju neodumice, pitanja, trebaju im pravni ili savjeti koji se odnose na porodične odnosno teme u vezi s međusobnim i odnosima sa djecom, mogu se obratiti savjetovalištu na broj telefona +382 020 27 21 68 ili putem mail adrese [email protected]

Udruženje Roditelji, kako je predviđeno projektom, radi i na izradi Informatora za roditelje na izdržavanju kazne zatvora koji će biti uskoro završen, a zatim i distribuiran osobama na izdržavanju zatvorske kazne u ZIKS-u u Spužu i njihovoj zatvorskoj jedinici u Bijelom Polju, a u saradnji sa tom ustanovom. Ovaj informator ima za cilj da pomogne roditeljima u informisanju o tome kako da što kvalitetniji način održe kontakte sa porodicom dok su na izdržavanju kazne zatvora, i pomognu djeci u njihovom razvoju.

Projektom je predviđeno i oplemenjivanje i uređenje prostorija za buduće porodične posjete u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Planirano je da prostorije, koje će biti korištene za porodične posjete budu prilagođene djeci, sa posebnim namještajem, knjigama, društvenim igrama…

“Projektom Snažna porodica – oslonac za budućnost, želimo da stavimo porodicu u prvi plan, imajući u vidu da je ona jedan od najvažnijih faktora u procesu rehabilitacije i resocijalizacije osoba na izdržavanju zatvorske kazne, a sa druge strane želimo da omogućimo djeci da u što prirodnijem okruženju i bez eventualnih psiholoških posljedica kontaktiraju sa svojim roditeljem. ”, kazala je Lepa Žunjić, socijalna radnica u udruženju Roditelji.

Osnovni cilj udruženja Roditelji je ostvarivanje i unapređivanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori pa je ovaj projekat, kako kažu, korak bliže ka ostvarenju tog cilja.

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply