Ispravi se i vježbaj! u nedjelju u Rožajama i na Žabljaku

ispravi se i vjezbaj

Kampanja Udruženja fizioterapeuta Crne Gore Ispravi se i vježbaj! biće nastavljena narednog vikenda, nakon ljetnje pauze, u Rožajama i na Žabljaku.

U okviru trećeg ciklusa, fiziotereputi će pregledati djecu i razgovarati sa roditeljima u nedjelju od 10 do 14 sati u sportskom centru na Bandžovom brdu u Rožajama i u sali za fizičko vaspitanje OŠ “Dušan Obradović” na Žabljaku.

Kampanja Ispravi se i vježbaj! je osmišljena kao besplatno savjetovalište na javnim mjestima u više crnogorskih gradova, u nekoliko ciklusa godišnje, namijenjeno da se prepozna i na vrijeme identifikuje problem sa kičmom kod djece i mladih od 5 do 25 godina.

U toku pregleda fizioterapeuti popunjavaju Evaluacioni list koji sadrži podatke o tjelesnoj visini i težini, položaju glave i ramena, Scapulae alatae, donjim uglovi lopatica, Lorencovim trouglovima (uži), položaju savijenih laktova, liniji struka, nagibu karlice, kontrakturi m.Iliopsoas-a, dužini nogu, sumnji na genu valgum, sumnji na genu varum, o prisustvu spuštenog svoda stopala, valgiditetu Ahilove tetive, valgiditetu nožnog palca, gibozitetu/ napetost PVM u pretklonu, korekciji skoliotične krivine elevacijom ruke. Evaluacioni listovi su numerisani i izrađeni na indigovanom papiru tako da će jedan primjerak dobiti roditelji.

U trećem ciklusu će kampanja biti organizovana i u Danilovgradu i Petnjici 13. septembra, Pljevljima i Plavu 20. septembra, i Kotoru i Tivtu 27. septembra.

U toku kampanje roditelji u direktnom razgovoru sa specijalistima primijenjene fizioterapije (fizioterapeutima) mogu da se upoznaju sa tim što je zapravo deformitet kičmenog stuba, znacima ovog oboljenja, kako ga prepoznati kod djeteta, preventivno djelovati i ostvariti uslugu fizioterapeuta u javnom zdravstvu da bi se spriječilo napredovanje ili uopšte pojavljivanje nekog od oblika deformiteta kičmenog stuba.

Udruženje fizioterapeuta, Udruženje sportske medicine Crne Gore i Uprava za mlade i sport Crne Gore namjeravaju da Kampanja Ispravi se i vježbaj! postane tradicionalna i da se sprovodi svake godine kako bi efekti edukacije i prevencije pomogli što većem broju građana i spriječili širenje pojave deformiteta.

Leave a Reply