Prirodni priraštaj u Crnoj Gori pozitivan, migracioni tokovi negativni

natalitet

U Crnoj Gori prirodni priraštaj opada, ali je pozitivan i nikada nije bio negativan. Njegova stopa prošle godine bilaje 2,4, odnosno na hiljadu stanovnika kod nas se stopa poveća za 2,4 stanovnika. Po tom osnovu i dalje imamo rast, kazala je za Pobjedu načelnica odsjeka demografije, obrazovanja i socijalne zaštite u Zavodu za statistiku Snežana Remiković.

Ona je, komenatrišući izvještaj o projekciji Ujedinjenih nacija, koji je pokazao da će Crna Gora 2050. godine imati manje oko 52 hiljade građana, kazala da UN projekcije rade uzimajući samo jedne globalne, odnosno regionalne parametre koji se razlikuju od nacionalnih.

„Balkan kao region je sa negativnim prirodnim priraštajem. Kada posmatrate region u cjelini više umire nego što se rađa.

Crna Gora kao mala država potpuno se uklopila u taj regionalni parametar. Ne mogu reći sa pogrešnim predviđanjima, jer je potpuno ispravan u regionalnom aspektu, ali u nacionalnom smislu je malo drugačije“, objasnila je ona.

Ujedinjenim nacijama, kako dodaje, nije cilj da proizvode nacionalne podatke jer za to postoje zavodi za statistiku već da daje globalne podatke.

Prema njenim riječima, sve projekcije stanovništva rade se na osnovu postojećih parametara smrtnosti, rođenja i migracija.

„Kada uzmete lokalne parametre kod nas u Crnoj Gori pozitivan je prirodni priraštaj i mi imamo rast stanovništva. Migracioni tokovi su negativni, više se odseljava nego što se doseljava. To je faktičko stanje“, istakla je Remiković.

Comments

Leave a Reply