Slaganje s drugima – vještina koju djeca trebaju da uče od malih nogu i koja im treba za uspjeh u životu

empatija

Većina nas zna koliko su socijalne vještine bitne i „brusimo ih“ našoj djeci koliko god možemo, zanemarujući pritom nešto još bitnije. Naime, dječji psihoterapeuti govore o jednoj vještini kojoj bismo trebali naučiti djecu i koja je važna za njihov budući životni uspjeh i sreću, a to je kako se slagati s drugim ljudima.

Najvažnija poruka roditeljima je: ne čekajte vrtić ili školu da nauče vašu djecu socijalnim vještinama i koegzistenciji s drugom djecom, već počnite na tome raditi sami, od najranijeg uzrasta.

Da bi se naučila slagati s drugima, djeci treba puno vježbanja i to u različitim sredinama, situacijama, na različitim primjerima, i to ne uvijek s istom djecom. Mnogi roditelji smatraju da je dovoljno podstaći dijete na dijeljenje igračke u parku s drugim djetetom u pjeskovniku, ali dijeljenje nije isto što i „slaganje s nekim“, što zahtjeva puno istančanije vještine.

Što onda podrazumijeva to „slaganje s drugima“? Pročitajte ove primjere što raditi, a što ne raditi, pa stvari možda postanu jasnije.

Pozdravljanje

DA: Vježbajte dijete da podigne glavu i odgovori nekome ko ga je pozdravio. Iako se možda tako ne čini, ovo djeci može biti teška vještina za savladati, zato što upoznavanje novih ljudi, posebno novih odraslih, djeci može biti zastrašujuće.

NE: Tjerati tiho i povučeno dijete da odmah stupi u interakciju s novim ljudima. Umjesto toga, dopustite mu da upozna situaciju i da se osjeti ugodno. Čekajte, posmatrajte, a onda se spustite do svog djeteta i podučite ga da podigne glavu kada se obraća nekom i pritom pozdravi

Započinjanje konverzacije

DA: Naučite dijete da da komentar, kompliment ili postavi pitanje u svrhu započinjanja razgovora. Ako idete na neki događaj: rođendan, izložbu, u igraonicu, smislite neke teme o kojima je zanimljivo razgovarati na ti mjestima, kako biste djeci stvorili podlogu za razgovor.

NE: Tjerajte dijete da se igra i druži s djecom koja mu ne odgovaraju zbog karaktera, godina ili nekih drugih razloga. Dozvolite djetetu da istražuje i nađe prijatelje koje želi.

Dijeljenje

DA: Razgovarajte o tome što znači dijeliti, jer to ujedno znači i davati i uzimati, a nikako ne samo jedan od pojmova. Vježbajte to u svom domu, prije nego u „spoljašnjem svijetu“ isprobate s drugom djecom. Podstaknite dijete na razgovor o koristi dijeljenja. Možete napolju s djetetom posmatrate drugu djecu u igri i proces dijeljenja i ukazati djetetu na primjere.

NE: Tjerajte dijete da dijeli omiljenu igračku s drugima. Dijelite li vi sve što posjedujete? Ponekad djeca moraju imati neke stvari samo za sebe, i to nije sebičnost, već samo ljudskost.

Empatija

DA: Njegujte kod djeteta njegovu tendenciju empatiji. Razgovarajte o pomaganju drugima i što to znači. Ako dijete želi izgraditi kućicu za „usamljenog crva na ulici“, nemojte se smijati njegovim osjećanjima, jer to iz njega progovara upravo empatija, divna karakteristika koju odrasli ponekad zanemare. Još jedan dobar način podsticanja empatije je zasaditi cvijet zajedno s djetetom. Djeca se vežu i nauče brinuti o nečemu od malih nogu.

NE: Nemojte odbacivati djetetova osjećanja da biste zaštitili nečije tuđe. Slušajte svoju djecu, uzmite u obzir njihova osjećanja, saosjećajte s njima. Sve to, pomoći će im, da jednog dana odrastu u sretnu osobu punu razumijevanja i saosjećanja za druge.

Izvor: Dječja posla

Leave a Reply