Kompleti udžbenika za djecu iz ranjivih grupa

kompleti

Ministarstvo prosvjete obezbijedilo je besplatne udžbenike za školsku 2015/2016 godinu za djecu bez roditeljskog staranja, čiji su roditelji, odnosno staratelji korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, sa posebnim obrazovnim potrebama, koja su smještena u ustanovama socijalne i dječije zaštite i porodičnom smještaju.

Na osnovu spiskova osnovnih škola, za sada, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo nabavku 6.128 novih kompleta udžbenika i to 5. 811 kompleta za učenike koji nastavu pohađaju na crnogorskom jeziku i 317 kompleta udžbenika za učenike koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku, za šta je izdvojeno preko 440.000 eura, saopšteno je iz tog vladinog resora.

Osim novih kompleta, djeci iz porodica koje pripadaju ovim kategorijama biće podijeljeno i 3.541 kompleta korišćenih udžbenika sa dopunjenim novim izdanjima sa kojima raspolažu osnovne škole.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva će osnovnim školama dostaviti do 25. avgusta udžbenike koji će biti podijeljeni na početku školske godine.

Za učenike romske i egipćanske populacije koji pohađaju prva tri razreda udžbenike je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dok će za učenike ostalih razreda udžbenike obezbijedilo Ministarstvo prosvjete.

Izvor: CDM

 

 

Comments

Leave a Reply