U zdravstvenim ustanovama ubuduće će anketirati pacijente i provjeravati jesu li zadovoljni

doktor-

Ministarstvo zdravlja usvojilo je Pravilnik koji je stupio na snagu, a predviđa da građani, prilikom dolaska u zdravstvene ustanove popune anketu kako bi nadležni dobili infomaciju da li pacijentima odgovara termin za pregled, koliko dugo su čekali u ambulanti, jesu li zadovoljni znanjem medicinskih sestara, kako ocjenjuju higijenu mokrih čvorova u domovima zdravlja…

Oni koji posjete bolnice i KCCG u prilici su da kažu da li su se doktori i sestre odnosili prema njima neljubazno, nezainteresovano, korektno, ljubazno ili izuzetno ljubazno. U prilici su da upišu koliko su čekali na prijem u bolnicu i koliko su na skali od nula do pet zadovoljni zdravstvenom uslugom, objavile su Vijesti.

Crnogorske bolnice su u obavezi i da prikupljaju podatke iz medicinske dokumentacije o umrlim licima, neželjenim događajima, ali i infekcijama, hiruškim intervencijama i upotrebi ljekova, posebno antibiotika.

Shodno novom Pravilniku rukovodioci u bolnicama treba da dostave komisijama za kontrolu kvaliteta najmanje jednom mjesečno tačne podatke o broju grešaka prilikom propisivanja ljekova i njihovim neželjenim dejstvima.

Sve zdravstvene ustanove moraće da pravdaju koliko su medicinskog alkohola potrošili u određenom periodu za higijenu ruku.

Iz istorija bolesti nadležni će znati i koliko je padova pacijenata bilo u nekoj od bolnica, imajući u vidu da su često uzrok smrti posebno kod ljudi starijih od 65 godina i da mogu uzrokovati invaliditet i duže liječenje.

Domovi zdravlja moraće da vrše monitoring kvaliteta na osnovu broja sistematskih, odnosno preventivnih pregleda pacijenata mlađih i starijih od 45 godina.

Iz medicinskih kartona moraće da se crpe podaci o broju dijabetičara uzrasta od 20 do 70 godina i pacijenata sa visokim krvnim pritiskom, te prvih stomatoloških pregleda djece do tri godine.

Izabrani ljekari dostavljaće komisijama i podatke o procentu komplikacija u trudnoći koje su otkrili.

S druge strane, u bolnicama i KCCG rukovodioci odjeljenja obavještavaju komisije o učestalosti carskog reza i infekcija rana nakon operacije, kao i dužini čekanja na određene procedure.

Na primjer, komisije se moraju obavijestiti koliko dugo pacijenti čekaju na ugradnju bajpasa,s obzirom na to da blagovremeno urađena operacija smanjuje rizik od infarkta.

Rukovodioci odjeljenja treba da dostavljaju podatke i o tome koliko dana pacijent sa moždanim udarom boravi u bolnici, imajući u vidu da je prvi uzrok smrtnosti i invaliditeta u Crnoj Gori.

Obaveze važe i za Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji rukovodioci imaju obavezu da bilježe koliko je vremena prošlo od poziva pacijenta do izlaska ekipe na mjesto događaja i nakon koliko minuta su transportovani u zdravstvenu ustanovu.

U dokumentu piše da moraju prikazati i koliko su efikasni bili, to jest koliki je procenat preživljavanja bolesnika koji imaju zastoj srca do sanitetskog transporta za prijem u bolnicu.

 

 

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply