U Crnoj Gori registrovano 39 slučajeva autizma kod djece

autizam

U Crnoj Gori je, od uspostavljanja zdravstvenog informacionog sistema do kraja prošle godine, registrovano 39 slučajeva autizma kod djece, saopšteno je iz Instituta za javnog zdravlje (IJZ).

Od uspostavljanja zdravstvenog informacionog sistema do kraja prošle godine, u vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 39 pacijenata sa dijagnozom dječjeg autizma i 15 sa dijagnozom atipičnog autizma među registrovanim osiguranicima u Crnoj Gori, saopštili su iz IJZ agenciji MINA.

U čitavoj grupi bolesti kojoj pripadaju i dijagnoze autizma, i atipičnog autizma – “prožimajući poremećaji ponašanja”, koja je, kako se pojašnjava, puno šira, ima ukupno 236 evidentiranih pacijenata.

Prema evidencijama koje se vode u IJZ za bolnički liječene pacijente, broj bolničkih otpusta u 2013. godini, koji su liječeni zbog neke od dijagnoza iz grupe „prožimajući poremećaji ponašanja” je deset, njih pet muškog i pet ženskog pola.

Iz Instituta napominju da se podaci ne mogu tumačiti kao broj oboljelih, već samo liječeni prema otpustima (jedan pacijent može imati više otpusta)”.

Poslanici Demokratskog fronta DF, Strahinja Bulajić i Emilo Labudović, predložili su osnivanje nacionalnog centra za autizam, kao visokospecijalizovane javne ustanove za unapređenje psihosocijalnih metoda i postupaka u tretmanu tih osoba.

Oni su naveli da Crna Gora nema kapacitete koji bi na odgovarajući način tretirali osobe sa autizmom, pratili njihov razvoj i proces inkluzije, pomagali porodicama tih osoba kako bi se omogućila njihova participacija u društveni život.

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno je podržao predložene dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Bulajić i Labudović smatraju da bi se formiranjem nacionalnog centra za autizam stvorile neophodne pretpostavke za unapređenje tretmana tih osoba i njihovih porodica.

Comments

Leave a Reply