Pooštrene krivične sankcije za nedavanje alimentacije

alimentacija3

Crnogorska Skupština usvojila je prošle sedmice izmjene Krivičnog zakonika, kojim su pooštrene krivične sankcije za djelo nedavanja alimentacije.

Usvojenim zakonom, za krivično djelo nedavanja izdržavanja povećava se kazna zatvora na dvije godine i sudskom odlukom sud određuje obavezu učiniocu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdržavanje.

Predviđeno je da osoba koja ne plaća alimentaciju na osnovu sudske odluke može biti kažnjena zatvorom od dvije godine ili radom u javnom interesu.

Osoba koja bude kažnjena po ovom osnovu mora da plati i zaostale obaveze.

Izmjene zakona je predložila Pozitivna Crna Gora u kojoj kažu da su njihovim usvajanjem stvoreni uslovi za održivo rješenje za pomoć samohranim roditeljima, u slučajevima gdje drugi roditelj izbjegava obavezu davanja alimentacije.
Iz te partije su najavili da će inicirati i izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kojima se predviđa prinudna naplata alimentacije kroz nadoknadu koju ostvaruje zatvorenik radom u kazneno poravnoj ustanovi u kojoj izdržava kaznu zbog djela nedavnja izdržavanja.
Poslanica Pozitivne Azra Jasavić pojasnila je da su pripremili izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koje će biti na dnevnom redu narednog skupštinskog zasjedanja, kojima se daje dovoljno garancija za materijalno obezbjeđenje samohranim roditeljima.

Ona je ocijenila da sudovi, tužilaštva i advokatura moraju mnogo više da učine na promovisanju rada u javnom interesu kao alternativne sankcije.

„Da bi se to moglo postići, Ministarstvo pravde prije svega mora stvoriti neophodne normativne i organizacione pretpostavke koje propisuje Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu“, naglasila je Jasavić.
Ministarstvo se, smatra ona, posebno mora fokusirati na primjenu člana 18. Zakona zaključivanjem sporazuma s organima državne uprave i organima lokalne samouprave, kao i pravnim licima, odnosno organizacijama gdje bi se mogao obavljati rad u javnom interesu.
„Kako je sistem alternativnih krivičnih sankcija u začetku, veoma važnu ulogu u afirmaciji rada u javnom interesu mogli bi obezbijediti i mediji kroz izvještavanje o primjeni ovog instituta. Ovo posebno iz razloga da je Akcioni plan 23 revidiran, a ovaj institut još nije zaživio kako to funkcioniše u zemljama Zapadne Evrope“, navela je Jasavić.
Na taj način bi, kako je pojasnila, bilo omogućeno da se u mnogo većoj mjeri za krivično djelo nedavanja izdržavanja izrekne alternativna sankcija rada u javnom interesu.
„Potpunom implementacijom rada u javnom interesu koji bi vršili roditelji koji ne daju izdržavanje, uvećavalo bi se društveno bogastvo, pa bi država imala mogućnosti da efikasnije pomogne samohranim roditeljima u slučajevima nedavanja alimentacije“, kazala je Jasavić.
Pozitivna će kroz godišnje izvještaje rada sudova i tužilaštva pažljivo pratiti kaznenu politiku za krivično djelo nedavanja izdržavanja.
Izvor: MINA

Comments

Leave a Reply