Odbrana tvrdi da je nalaz vještaka nepotpun i pristrasan

Foto: Vijesti

Foto: Vijesti

Nalaz Sudsko-medicinskog odbora u Beogradu o infekciji beba u Bijelom Polju nepotpun je i pristrasan, ocijenio je branilac optuženog ljekara Zvonka Puletića advokat Vladan Đuranović nakon pripremnom ročištu povodom ovog slučaja koji se dogodio krajem prošle godine kada je i jedna beba preminula od sepse u bjelopoljskoj opštoj bolnici.

Puletić, Tomislav Jeremić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević, okrivljeni su za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

“Predložili smo određene dokaze i ukazali na nedostatke u vještačenju sudsko medicinskog odbora. Predložili smo i neke nove dokaze i očekujemo odluku suda“, kazao je Đuranović nakon pripremnog ročišta koje je održano u ponedjeljak, a bilo je zatvoreno za javnost.

Đuranović je istakao da je odbrana ukazala na nedostatke odgovarajućih specijalnosti u sudsko medicinskom odboru Medicinskog fakulteta u Beogradu i da će zbog pristrasnosti tražiti da nalaz uradi neki drugi odbor. On je istakao da su prmjedbe imali i na odbukcioni nalaz jbeba koja je premula usljed infekcije.

Branilac optužene pedijatrice Jele Cimbaljević advokat Kasim Dizdarević  je kazao da je na pripremnom ročištu dogovorena dinamika i plan rada, a da je odbrana predložila određene dokaze radi utvrđivanja činjenica koje su neophodne za pravilno i zakonito presuđivanje

Očevi beba kao ni njihova odbrana nisu željeli da daju izjave.

Optužnica je uslijedila nakon nalaza Sudsko-medicinskog odbora (SMO) Medicinskog fakulteta u Beogradu, u kome su konstatovali da se u bolnici u Bijelom Polju radilo o epidemiji rane neonatalne sepse. “Da su ljekari postupali u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (da su nakon otkrivanja zaraze preduzeli propisane mjere…), spriječilo bi se širenje infekcije i nastanak epidemije”, piše u nalazu SMO.

U optužnici se dalje navodi da Jeremić nije postupio u skladu sa propisima i obrazovao tim za nadzor, prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija, a ostali optuženi ljekari nisu preduzeli odgovarajuće higijenske mjere na Ginekološko-akušerskom odjeljenju i Odsjeku za neonatologiju.

Na bjelopoljskom porodilištu sredinom novembra prošle godine zaraženo je pet beba od kojih je jedna preminula u Kliničkom centru Crne Gore.  Nalazom sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta utvrđeno je da se u Bijelom Polju radilo o epidemiji neonatalne sepse koja je mogla biti spriječena.

Suđenje ljekarima pred viječem sudije Vidomira Boškovića zakazano je za 21. i 22. i 29. septembar.

Izvor: Vijesti

 

Leave a Reply