Prigovore na ocjene podnijelo 90 podgoričkih gimnazijalaca

Foto: Vijesti

Foto: Vijesti

U podgoričkoj gimnaziji „Slobodan Škerović“ na kraju školske godine učenici su predali preko 90 prigovora na zaključene ocjene.

Dan piše da su prijave upućene nakon tumačenja Ministarstva prosvjete Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju, po kome nastavničko vijeće ne odlučuje o opravdanosti prigovora za ponovno ocjenjivanje, već je samo dužno da u propisanom roku obrazuju komisiju koja će ih ispitati.

Potpredsjednik Sindikata prosvjete i profesor u Gimnaziji Predrag Ražnatović rekao je za Dan da su se kolektiv te škole i Sindikat obratili Ministarstvu prosvjete, tražeći od njega da ukine takvo tumačenje Zakona o obrazovanju, ali odgovor nisu dobili.

Član 97. Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju, “učenik podnosi prigovor nastavničkom vijeću u roku od dva dana od dana prijema svjedočanstva, nakon kojeg je taj organ dužan da formira komisiju koja će utvrditi da li je ocjena izvedena suprotno propisima, odnosno pregledati i ponovo ocijeniti test, ili ispitati učenika“.

Ražnatović tvrdi da je taj član nejasan i pogrešno se tumači.

„Takvo tumačenje ovog člana zakona već donosi štetu svakom školskom kolektivu. Nedopustivo je da nastavničko vijeće nema pravo da se izjašnjava o validnosti neke molbe ili prigovora na ocjenu. Takvim mišljenjem nastavničko vijeće je izgubilo nadležnost da odlučuje o opravdanosti prigovora na zaključnu ocjenu“, ističe Ražnatović.

On je objasnio da ocjenu daje nastavni profesor, ali da je zaključuje odjeljensko vijeće, a verifikuje nastavničko.

Leave a Reply