Maturanti narednih dana razgovaraju sa Minstarstvom prosvjete

matura

Unija srednjoškolaca, koja se prethodnih dana žalila na sadržaj testova eksterne mature, zbog nepravilnosti na koje su im ukazali brojni maturanti, sastaće se sa predstavnicima Ministarstva prosvjete narednih dana i porazgovarati o prigovorima koje su imali.

Maturanti, između ostalog tvrde, da je tekst bio previše uopšten, bez pitanja koja će pokazati njihova znanja iz gramatike, književnosti, pismenosti i elokventnosti. Ispitni centar dobio je 250 prigovora maturanata koji su se žalili na ocjenu iz Crnogorskog srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, a uvažio je 65. Ukupno je polagalo 6.496 maturanata i to 2.294 gimnazijalaca i 4.202 učenika srednjih stručnih škola, a Albanski jezik i književnost 316 đaka. Maturski ispit iz maternjeg jezika i književnosti položilo 97,38 odsto gimnazijalaca i 90,50 odsto učenika srednjih stručnih škola, dok je maturski iz Albanskog jezika i književnosti položilo 87,3 odsto đaka.

Portparolka Ministarstva prosvjete, Marija Jovović kazala je da test provjerava različite aspekte i nivoe znanja. Ona je pojasnil da se od maturanata očekuje da prilikom odgovora na testu primjene znanja, vještine i kompetencije koje su stekli tokom obrazovanja i ujedno budu kreativni kod određenih odgovora.

“Prilikom sastavljanja pitanja od strane stručnjaka, među kojima su profesori i savjetnici za crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnosti, vođeno je računa o tome da u testu budu zastupljena pitanja različitih kognitivnih nivoa”, dodala je Jovović.

Prema njenim riječima, svako pitanje na testu je rađeno u skladu sa ciljevima i sadržajem Ispitnog kataloga za crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, koji je objavljen na sajtu Ispitnog centra.

Pojedini maturanti su posebno ukazali na pojedine sporne djelove testa iz maternjeg jezika naglašavajući grešku kod frazeologizama.

Tačan odgovor na jedno od pitanja koje ne prestaje da izaziva komentare suprotan frazeologizam od Mačku o rep dalo je svega 267 maturanata.

Iz Ministarstva prosvjete navode da je Komisija za određivanje pragova za ocjene, zadatak Što je suprotno od „Mačku o rep ocijenila sa 5+, uz obrazloženje da to „govori o njegovom nivou težine“.

„Činjenica je da se ovdje radi o zadatku problemskog tipa, koji zahtijeva primjenu znanja, što znači da se provjerava da li učenik može naučeno da primijeni u novoj situaciji. Značenje frazeologizma „vezati mačku o rep“ je jasno navedeno u šemi za odgovore i učenici, uglavnom, nijesu imali problem da razumiju ovo pitanje“, navedeno je u odgovoru Ministarstva prosvjete.

Prema sastavljačima testova, suprotno od Mačku o rep jeste: Sviti se (kome) oko srca, Pozlati sve što dotakne, Biti desna ruka (nekome) i slično.

Izvor: Mnemagazin; CDM

Comments

  1. Uzas , veliki broj tacnih zadataka nisu uzeli u obzir samo su stavili 0 bodova iako je bilo tacno , imate pravo da pogledate test a vrijeme je bilo ograniceno svega dva minuta pa ko se snadje …nemam rijeci a mislim da su i roditelji i djeca jednako razocarani

Leave a Reply