Dijete hoda na prstićima – da li je to za brigu?

prsticiHod na prstima u većini slučajeva je bezazlena pojava. Hod na prstićima ili na prednjem dijelu stopala je relativno često kod djece u fazi prohodavanja. Većina mališana spontano prestaje sa tim. Djeca koja nastave da hodaju na prstićima i nakon prohodavanja, najčešće to čine iz navike. Ako dijete raste i razvija se normalno, hod na prstima uglavnom nije razlog za zabrinutost.

Da li postoje stanja kada je hod na prstima ipak za brigu?

Postoje neka patološka stanja kod kojih je hod na prstima dio kliničke slike. Među njima su:

Skraćenje Ahilove tetive

Ahilova tetiva povezuje mišiće zadnje lože potkoljenice sa petnom kosti. Ukoliko je skraćena, ona će sprječavati petu da se prilikom hoda spusti na podlogu.

Cerebranla paraliza

Hod na prstićima može biti jedan od simptoma cerebralne paralize – poremećaja kretanja, mišićnog tonusa ili držanja tijela. Ona nastaje zbog oštećenja nezrelog mozga djeteta prije, tokom ili neposredno nakon porođaja.

Mišićna distrofija

Hod na prstima jedan je od simptoma mišićne distrofije, genetski uslovljene bolesti čija je odlika da su mišići izrazito osjetljivi na oštećenje i koja se odlikuje progresivnim slabljenjem snage mišića. Na dijagnozu ove bolesti kod djeteta koje hoda na prstićima upućuje podatak da je dijete najprije hodalo normalno, a da se hod na prstima razvio tek kasnije sa razvojem slabosti mišića.

Autizam

Hod na prstima čest je kod djece sa autizmom, poremećajem kod koga je narušena sposobnost djeteta da stupa u komunikaciju sa okolinom.

Ponekad, hod na prstima kod potpuno zdrave djece javlja se kao porodična odlika.

Koliko djecu ugrožava to što hodaju na prstima?

Ne uzimajući u razmatranje razlog za hod na prstima, djeca koja hodaju na prstima u većem su riziku od pada i povrjeđivanja.

Kada da se roditelji obrate ljekaru?

Spomenite svom pedijatru da dijete hoda na prstima ukoliko je ovaj simptom udružen sa slabošću mišića nogu ili gubitkom mišićne koordinacije, ili ukoliko peta djeteta ni na zahtjev ili primjenu pritiska nikako ne može da se spusti na podlogu.

Koji pregledi će se savjetovati djetetu sa hodom na prstima?

Kod djeteta sa hodom na prstima, potrebno je obaviti kompletan neurološki pregled i procjenu razvoja. Ukoliko doktor sumnja na neku od bolesti čija je manifestacija hod na prstima, moguće je da će savjetovati pregled koji se naziva elektromiografija. Ovim pregledom mjeri se električna aktivnost mišića i nerava.

Kako pomoći djetetu koje hoda na prstima?

Ukoliko nije u pitanju hod na prstima iz navike, djetetu se savjetuje:

  • Fizikalni tertman (lagano istezanje mišića i tetiva zadnje lože);
  • Proteze za noge;
  • Gipsane longete ukoliko prethodne dvije mjere ne dovedu do poboljšanja;
  • Hirurško liječenje – kao zadnja mjera.

Izvor: Pedijatar.rs

Leave a Reply