Savjeti za kupanje djece u kućnim bazenima

bazen

PIŠE: dr Ljiljana Jovanović, specijalista epidemiologije

Mali kućni bazeni su postali skoro obavezan dekor na terasi ili dvorištu u ljetnjem periodu, pogotovo kada je riječ o porodicama sa djecom. Naročito su popularni manji montažni pokretni bazeni, u kojima se djeca rashlađuju i zabavljaju. Međutim, mali kućni bazeni mogu da predstavljaju veliku opasnost po zdravlje naše djece, s obzirom da njih često prati skromna oprema za prečišćavanje vode.

O čemu treba voditi računa kada su u pitanju kućni bazeni?

Prilikom kupovine i postavljanja bazena treba proučiti uputstvo proizvođača o načinu upotrebe opreme za održavanje bazena i parametrima koje treba pratiti i obezbeđivati njihove optimalne vrijednosti. Kvalitet vode u bazenu zavisi od kvaliteta pumpe za prečišćavanje, prateće opreme (mjerač pH vrijednosti, usisivač za nečistoće) i korištenja preporučenih hemijskih sredstava (za dezinfekciju, protiv razvoja algi). Pritom treba održavati pH vrijednost vode u granicama između 7,2 do 7,6 – pri kojima je korišćenje dezinfekcionih sredstava najefikasnije.

Što je bazen manji, to je potrebno češće mijenjanje vode. Prilikom svake zamjene vode, obavezno treba oprati bazen.

Ograničite broj kupača 
u malom bazenu. Prije ulaska u bazen, obavezno je tuširanje za sve kupače, uključujući i djecu (naročito ako su prethodno imala veliku nuždu).

Izbegavajte skakanja, prskanja, guranja pod vodu… Naučite djecu da ne gledaju pod vodom, i da ne gutaju vodu iz bazena.

Ne dozvoljavajte djeci da obavljaju nuždu u bazenu
, uvijek treba da koriste toalet. Ne puštajte u bazen osobe sa gnojnim promjenama na koži.

Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora, bez obzira koliko je bazen plitak.

 

Leave a Reply