Ljekovi na osnovnoj listi i neizdavanje na recept

lijekovi

Lijek dezmopresin odnosno Minirin tablete od 2 mg nalazi se na osnovnoj listi lijekova Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na kojoj pored njegovog naziva stoji oznaka RS što znači da ga prepisuje izabrani doktor na osnovu izvještaja ljekara specijaliste dječijeg endokrinologa za dijagnozu primarno noćno mokrenje.

Ovo obrazloženje dobilo je udruženje Roditelji od Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore nakon što su im obratili u ime nekoliko roditelja koji su se žalili na odbijanje izabranih pedijatara da izdaju lijek na recept uz obrazloženje da im informacioni sistem to ne dozvoljava. Zbog toga su bili primorani da ga kupuju, a cijena jedne kutije je oko 60 eura.

“Nije tačna konstatacija pedijatara da se lijek ne nalazi na osnovnoj listi ljekova i da ga roditelji moraju platiti. Osnovna lista ljekova koji idu na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje je objavljena u Službenom listu (br 03/15) i nalazi se na sajtu fonda www.fzocg.me Izabrani doktori se moraju prilikom propisivanja svih ljekova, koji su sastavni dio liste ljekova, pridržavati kriterijuma definisanih listom”, pojasnila je udruženje Roditelji Olgica Knežević iz Fonda.

Ona kaže da se upućivanjem roditelja da kupe lijek, koji se dobija na teret sredstava Fonda stvara neopravdano nepovjerenje u cijeli zdravstveni sistem i tu instituciju posebno.

Udruženje Roditelji poziva roditelje koji su imali problema sa dobijanjem ovog ili nekog drugog lijeka sa osnovne liste ljekova da im se jave kako bi im, u saradnji sa Fondom, pomogli da razriješe dileme i nejasnoće I ostvare svoja prava.

Pročitajte još:

Iako je na teret Fonda Minirin se mora kupiti

Comments

Leave a Reply