Nova pravila za bezbjednost dječijih igračaka na crnogorskom tržištu

igrackeMinistarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o bezbjednosti igračaka kojim je precizirano da igračke koje sadrže hemikalije treba da budu izrađene tako da ne ugrožavaju bezbjednost djece i da posebne mjere opreza treba da se preduzmu kod igračaka za djecu mlađu od 36 mjeseci.

U ovaj dokument unesene su direktive Evropske komisije, u čijem izvještaju za prošlu godinu piše da je nacionalnim programom za nadzor proizvoda utvrđeno čak 134 nepravilnosti koje se odnose na stavljanje opasnih proizvoda na tržište.

Shodno Pravilniku, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine, proizvođač je dužan da prije stavljanja igračke na tržište izvrši analizu hemijskih, fizičkih, mehaničkih, električnih i radioaktivnih opasnosti koje igračka može da predstavlja, analizu njene higijene i zapaljivosti, kao i procjenu izloženosti opasnostima.

Većina crnogorskih kompanija koje uvoze igračke još uvijek nije uzpoznata sa sadržajem pravilnika, iako su zaposleni čuli da je ministarstvo donijelo restriktivniji dokument.

Menadžer za sektor igračaka u lancu dječijih radnji Kidsland Marko Bulatović kazao je Vijestima da igračke nabavljaju od proizvođača u zemljama Evropske unije i da uvijek biraju proizvode koji imaju neophodne sertifikate. Slično su saopštili i iz marketing službe kompanije Mil Pop, dodavši da podržavaju donošenje pravilnika, jer je bezbjednost djece na prvom mjestu.

Pravilnikom je poručeno da su proizvođači, zastupnici i uvoznici koji stave igračke na tržište dužni su da čuvaju tehničku dokumentaciju o usaglašenosti 10 godina od stavljanja igračaka na tržište.

“Na igračkama koje mogu da budu opasne za djecu mlađu od 36 mjeseci treba da se nalazi upozorenje, kao na primjer Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci.. ili upozorenje u obliku znaka”, navodi se u dokumentu.

Takođe, igračke ne treba da sadrže 55 alergenih mirisa poput Inula helenium (oman) – eterično ulje , Alil izotiocijanat, Benzil alkohol, Benzil cijanid, Etil akrilat…:

“Izuzetno, prisustvo ovih mirisa u tragovima dozvoljeno je pod uslovom da to tehnički nije moguće izbjeći u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom i da oni ne prelaze količinu od 100 mg/kg”. Analize nadležnih inspekcija pokazale su da je prošle godine bilo hemijski neispravnih igračaka za djecu, u kojima je nađeno prisustvo ftalata iznad dozvoljene propisane koncentracije.

Iz Uprave za inspekcijske poslove ranije je saopšteno Vijestima da su analize pokazale da je od 21 uzoraka, koji je činilo 15 plastičnih i drvenih igračaka i šest uzoraka kozmetičkih proizvoda, pet igračaka bilo neispravno.

“Plastične lutke su bile hemijski neispravne, zabilježeno je prisustvo ftalata iznad dozvoljene propisane koncentracije, dok su ispitivani šamponi i gelovi za djecu i odrasle bili ispravni”, saopšteno je iz Uprave.

Direktorica Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Olga Nikčević istakla je tada da se u svakoj prodavnici igračaka, ne samo u kineskim, mogu pronaći štetne igračke.

Iz Uprave je saopšteno da je tokom reaktivnog nadzora, koji se radi po prijavi građana, na osnovu informacija o opasnim proizvodima iz drugih baza podataka, iz medija i slično, na tržištu pronađeno 12 komada igračke aviona, koje su predstavljale “opasan proizvod”.

Igračke koje se od jula budu prodavale u Crnoj Gori treba da budu izrađene na način da ne predstavljaju rizik od davljenja gušenja, a one koje se nalaze u hrani ili su pomiješane sa njom treba da budu upakovane u sopstvenu ambalažu i takve veličine da je djeca ne mogu progutati ili udahnuti.

Na igračkama u hrani ili koje su pomiješane sa hranom treba da se nalazi sljedeće upozorenje: U hrani se nalazi igračka. Preporučuje se nadzor odraslih lica.

Među igračkama obuhvaćenim ovim dokumentom ne nalaze se ukrasni predmeti za svečanosti i proslave, prozvodi namijenjeni kolekcionarima iznad 14 godina kao što su istorijske replike igračaka, sportska oprema, skuteri, slagalice sa više od 500 komada, cucle varalice za bebe, svjetiljke koje privlače dječju pažnju, modni detalji koji nijesu namijenjeni za igru…

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply