Aktivnosti udruženja Roditelji u martu 2015.

Koje su aktivnosti udruženja Roditelji bile u toku marta pokušali smo da opišemo najkraće što smo uspjeli u ovom pregledu u nastavku. Pozivamo sve zainteresovane članove da se aktivno uključe i u predlaganju tema i oblasti djelovanja, ali i njihovu realizaciju.

1. Predstavnice Udruženja Roditelji su 3. marta uručile ažurirane brošure Prijava novorođenčeta u 4 koraka porodilištu Kliničkog centra koje su uradili sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i UNHCR-om.

brisure
2. U Skupštini je 2. marta organizovano konsultativno saslušanje o Ocjeni bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori, na inicijativu udruženja Roditelji. Pred Odborom za zdravstvo udruženje je zatražilo da što prije počnu spovoditi preporuke iz tog dokumenta.

3. Saradnja sa TV Vijesti je nastavljena kroz Roditeljski kutak u kom su tokom marta obrađivane raznovrsne teme:

4. Početkom marta smo od Studia Sinthesis dobili konačno idejno rješenje buduće Igračkoteke.

igrackoteka
5. Udruženje su 10. marta posjetili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije iz Ženeve. Udruženje je jedina nevladina organizacija sa kojom su predstavnici SZO razgovarali u toku boravka u Crnoj Gori.

6. Mame i savjetnice za dojenje Udruženja Roditelji su Kutku za dojenje razgovarale 12. marta o svim temama u vezi sa dojenjem i odgajanjem beba, a podijeljeni su i primjerci Vodiča za dojenje koje je pipremilo udruženje.

11070533_929483770417277_8319522086413765246_n
7. Štrajk očeva beba zaraženih u bijelopoljskom porodilištu je bio podsticaj Udruženju Roditelji da 15. marta uputi poziv nadležnima za hitno rješavanje stanja u crnogorskim porodilištima.

8. Ubrzo nakon toga smo organozovali i protestnu šetnja u znak podrške roditeljima inficiranih beba u Bijelom Polju i za bezbjedna porodilišta koja je istovremeno organizovana u pet crnogorskih gradova 21.marta, a u šetnji nam se pridružilo više od 400 građana.  Tih dana smo online prikupljali potpise građana koima smo od Ministarstva zdravlja zatražili bolje uslove u porodilištima.

9. U martu smo prikupljali i pomoć za pet porodica, koje je kao prioritetne izdvojila Grupa za socijalnu pomoć. Članice Grupe za socijalnu pomoć su nastavile obilazak porodica i ispunjavanje socijalnih kartona koje udruženje sačinjava za sve one koji se nalaze na našem spisku za podršku. Između ostalog je dogovorena besplatana škola fudbala za četiri dječaka iz porodica koje podržavamo, a roditrljima smo pomagali i u pronalaženju posla, prijavljivanju i upisivanju djece u vrtić…

10. Nikšiću je 19. marta održan prvi sastanak aktivnih članova Udruženja iz ovog grada, a dogovorene su i buduće aktivnosti.

grupank

11. Završen je prvi ciklus obuke savjetnica za dojenje Udruženja Roditelji i aktivirana FB stranica, koja je samo jedan od načina na koji sve dojilje sa pitanjima i nedoumicama o dojenju mogu stupiti su kontakt sa savjetnicama. U funkciji je i SOS telefonski broj 067 000 474 i mail adresa [email protected].

12. Krajem mjeseca učestvovali smo na UNICEF-ovoj Konferenciji Rano predškolsko obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori i govorili na panelu o Praktičnim aspektima implementacije modela proširivanja obuhvata predškolskim obrazovanjem u Crnoj Gori. Ukazali smo, između ostalog, na neophodnost rješavanja problema prebukiranosti i predložili uvođenja popodnevnog rada vrtića.

13. U martu je emitovana druga emisija serijala Zaposleni roditelji, koju smo uradili u saradnji sa TV Vijesti i uz pomoć Ambasade SAD. Pogledajte koji su najčešći problemi sa kojima se susrijeću zaposleni roditelji na tržištu rada.

14. Predstavnice Pravnog savjetovališta udruženje Roditelji razgovarale su i sa predstavnicama Uprave za inspekcijske poslove. Sa odsjekom inspekcije rada dogovoreno je da ubuduće sve prijave roditelja koje se odnose na kršenje njihovom prava iz radnog odnosa Udruženje procesuira kako bi se dodatno podstakli na prijavljivanje nepravilnosti. Na osnovu te saradnje, svi Roditelji koji se jave pravnom savjetovalištu za pomoć, a strahuju da će poslodavac saznati da su ga oni prijavili, moći će da o svom slučaju obavijeste nadležnu inspekciju preko udruženja, koje će biti inicijator provjere .

15.  U okviru Telenorovog projekta Surfuj pametno, u kojem je udruženje Roditelji jedan od partnera, naši članovi su kao dio tima obišli osnovne škole u centralnoj i južnoj regiji gdje su održane radionice o bezbjednom korištenju interneta za učeniki 6 i 7 razreda.

surfuj
16. Pripremili smo dva nova projekta i predali ih na konkurse Glavnog grada i Ambasade Kraljevine Norveške. Jedan se odnosi n podršku samoj organizacijim u skladu sa uslovima konkursa (operativni grantovi), a drugi na organizaciju predavanja za roditelje i gostovanje nekoliko stručnjaka iz oblasti vaspitanja.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply