Parlament nije prihvatio uvođenje naknade za majke više djece

parlament4

Crnogorski parlament nije usvojio predložene izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predviđeno da zaposlene majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.To pravo je bilo predviđeno i za roditelje i njegovatelje djece sa posebnim potrebama.

Za usvajanje tog akta nedostajala su tri poslanička glasa, a u trenutku glasanja u sali nije bilo sedam opozicionih predstavnika, objavio je CDM.

Nezavisni poslanik Mladen Bojanić tražio je da se odloži glasanje o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, jer će se primjenjivati od početka 2016. godine.

Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je kazao da je glasanje ranije zakazano i da se ne može odgađati.

Predlagač zakonskih izmjena Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je najavio da neće odustati i da će taj akt ponovo procesurati.

Prema predlogu izmjena Zakona zaposlena žena koja rodi troje ili više djece je trebalo da ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.To pravo pripalo bi zaposlenoj žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno zaposlena žena koja rodi četvori ili više djece i ima najmanje 15 godina radnog staža. Ovo pravo je isključivalo mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju. Damjanović je predložio i uvođenje novog materijalnog davanja-naknade roditelju, njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine. To pravo, kako navodi, imao bi jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu i nije ostvario pravo na penziju, a mjesečna naknada bi iznosila 193 eura. Izuzetno, roditelju koji njeguje i brine o dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju od kojih je najmanje jedno lice korisnik lične invalidnine ili tuđe njege i pomoći drugog lica, nezavisno od radnog statusa roditelja, pripada naknada od 193 eura, za svako lice pojedinačno.

Pročitajte još:

Predlog o naknadama za majke više djece dobar ali nema novca

Vlada nije saglasna sa izmjenama zakona i uvođenjem naknada za majke

Comments

  1. ja ne znam da li stvarno postoji neko ko je povjerovao u ovo. Nisu to uradili ni kad je bilo vise novca, ne penzionisu ljude koji su pred penzijom , a ostali su bez posla, radnici koji su pod stalnim psihijatrijskim nadzorom ne mogu u prijevremenu ili invalidsku penziju,…..

Leave a Reply