Radni listići za vježbanje preciznosti, razvoj motorike, pažnje…

tacke

Koliko je razvoj morike važan za djecu poznato je i na to nas ljekari kontatno podsjećaju, mada nam u posljednje vrijeme sve češće ukazuju da je kod djece sve manje razvijena.

Na sajtovima Zlatna djeca i Zelena učionica  pronašli smo nekoliko korisnih radnih listića uz pomoć kojih djeca mogu razvijati motoriku, pažnju i koncentraciju, ali i vježbati preciznost i učiti boje, brojeve, razvijati.

Ovdje ih možete preuzeti:

Spoji tačke – vježbe preciznosti

Učimo boje, brojeve, razvijamo pažnju, koncentraciju, motoriku

 

 

 

Leave a Reply