Šta piše u Vodiču za zdravstvenu zaštitu u porođaju?

smejrnicaporodjaj

Ministarstvo zdravlja izradilo je prošle godine Brzi referentni Vodič za zdravstvenu zaštitu u porođaju, koji je nakon što ga je usvojila Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednosti zdravstvene zaštite, postao obavezujući za zdravstvene radnike u Crnoj Gori. Dio Vodiča, koji je pripremljen u skladu sa preporukama iz Ocjene bezbijednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori, koji je radio UNICEF, vam predstavljamo u ovom tekstu, a možete da ga preuzmete u cjelosti OVDJE

Ministarstvo zdravlja preuzelo je i prilagodilo Vodič za zdravstvenu zaštitu u porođaju koji je objavio NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) koji je izabran među svim raspoloživim o istoj temi, kao najprikladniji za temu porođaja i porođajne zaštite. Cilj vodiča je da obezbijedi standard zaštite koji je stalan i visokog kvaliteta, Fokus Vodiča je na zaštiti koju svaka žena i njena beba trebaju da dobiju, sa jasnim savjetom koji obezbjeđuje dodatni tretman onima kojima je potreban.

U uvodnom dijelu Zaštita majke i bebe se navodi da se ženama i njihovim porodicama treba uvijek obraćati sa ljubaznošću, poštovanjem i dostojanstvom.

“Dobra komunikacija je od suštinskog značaja i treba da bude zasnovana na informacijama – baziranim na dokazima, kako bi omogućili ženama potpunu informisanost u donošenju odluka o njihovoj zaštiti. Zaštita žene i njene bebe mora da podržava svo vrijeme, stavove, vjerovanja i vrijednosti, kako žene, tako i njenog partnera i njene porodice”, piše u Vodiču.

U dijelu posvećenom Komunikaciji prvi savjet je da je tokom porođaja važno obraćati se svim ženama sa poštovanjem, kao što je važan i način na koji im se pruža zdravstvena zaštita. U cilju olakšanja tog procesa, zdravstvenim radnicima i ostalima koji pružaju zaštitu u porođaju se savjetuje da uspostave kontakt sa ženom, osluškujući njene želje i očekivanja tokom porođaja, vodeći računa o intonaciji izgovorenih riječi. Te informacije, kako se dodaje, treba da se koriste kao podrška i vodič za ženu kroz porođaj.

Ovo su savjeti za komunikaciju:

 • Pozdravite ženu sa osmjehom i dobrodošlicom. Jezički joj se prilagodite, predstavite se i objasnite svoju ulogu u njenoj zaštiti;
 • Budite staloženi i samouvjereni kako bi je uvjerili da će sve biti kako treba;
 • Pokucajte i sačekajte prije ulaska u njenu sobu;
 • Pitajte je kako se osjeća;
 • Ako je žena napisala plan svog porođaja, pročitajte ga i prodiskutujte ga sa njom;
 • Procijenite njeno znanje o načinima ublažavanja bola i pružite joj informaciju o tome koji su načini najviše raspoloživi i za nju prihvatljivi;
 • Podstaknite ženu da se prilagodi postojećim okolnostima kako bi zadovoljila svoje potrebe.Prije svih procedura i pregleda tražite od nje dozvolu.
 • Objasnite ženi i njenom partneru kako da traže pomoć pri porođaju i da ona to može učiniti uvijek kada osjeti potrebu.
 • Kada napuštate sobu recite joj kada ćete se vratiti.
 • Obavijestite ženu ako brigu o njoj prepuštate drugom stručnom licu.

U Vodiču piše da žena u porođaju treba da dobije punu zaštitu koja podrazumijeva jednu babicu na jednu porodilju, i da je ne bi trebalo ostaviti samu, osim u kratkim periodima ili na njen zahtjev. U fusnotama je pojašnjeno da u porodilištima u Crnoj Gori nema uvijek uslova za zaštitu jedan-na-jedan.

Kliničke intervencije se ne predlažu i ne savjetuju u slučaju kada porođaj normalno napreduje i kada su žena i beba dobro. Vodič savjetuje da žena treba da izabere da li će da se porodi kod kuće, u jedinici koju vodi babica ili u porodilištu.

Normalan porođaj
normalan porodjaj
U Crnoj Gori svake godine se porodi oko osam hiljada žena, koje se mogu porađati u porodilištima opštih bolnica u Pljevljima, Nikšiću, Bijelom Poju, Beranama i Baru, kao i u domovima zdravlja Ulcinj, Mojkovac, Rožaje i Plav, i u privatnoj Opštoj bolnici Mejine.

Comments

 1. Mislim da su ovo stvari koje se vrlo lako mogu promijeniti i to bez utro?enog centa. Samo treba nau?iti osoblje kako da se pona?a i smanjiti im subjektivni osje?aj bo?anskog u njima. Napomenula bih da je moj poro?aj iz 2014. Godine imao skoro pola ovog ?to pi?e, a onaj 2012. Jedva ne?to (predstavio se dr).

 2. Nidje veze, ali meni je najbolnije to sto nikad ne daju ni mrvu informacije, kao da smo u komi… nikad nisam dobila objasnjenje zasto carski prvi put, samo su mi svi redom govorili “porodjaj nije napredovao”!

Leave a Reply