Udruženje zatražilo hitne i korjenite promjene u perinatalnoj zdravstvenoj zaštiti

odbor2

Zdravstvenom sistemu u dijelu zaštite majke i novorođenčeta u Crnoj Gori potrebne su hitne i korjenite promjene, šta je pokazala i UNICEF-ova analiza stanja od prije čak tri godine, zbog čega je udruženje Roditelji zatražilo danas pred skupštinskim odborom za zdravstvo da se preporuke iz tog dokumenta što prije počnu spovoditi.

Udruženje je iniciralo kosultativno saslušanje o Ocjeni bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori, koju je za potrebe Ministarstva zdravlja uradio tim stranih i domaćih ljekara, a finansirao je UNICEF. U udruženje kažu da se nakon tri godine malo toga uradilo, zbog čega sada traže preduzimanje hitnih mjera, koje su definisali u online peticiji Vladi Crne Gore ali je njeno aktiviranje odbijeno uz obrazloženje da se one već sprovode.

Tematskoj sjednici odbora prisutvovali su samo predsjednik Zoran Jelić i članovi Emilo Labudović (DF) Srđan Perić (Pozitivna) i Jasmin Sutović (DPS).

Direktorka Udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da je udruženje predložilo da Ministarstvo formira multidisciplinarnu komisiju koja bi se prevashodno upoznala sa rezultatima studije, a onda bi njeni članovi ponovo obišli sva porodilišta i preložili mjere za unaprjeđenje kvalteta zdravstene zaštite, koje bi trebalo u hitnom roku sprovesti.

Jedan od predloga je i poštovanje prava na punu informisanost roditelja o zdravstvenom stanju njihove djece, ali i rekonstrukcija svih porodilišta i odjeljenja GAK odnosno obnova soba, bokseva, soba za porodilje, toaleta u naredne dvije godine.

“Vrlo važna stavka je odnos ljekara i majki, koji treba obavezno mijenjati, na šta majke konstatno ukazuju. Često se dešava da ne postoji dobra komunikacija zdravstvenih radnika ni sa članovima porodice dok su žene u porodilištima, pa se o mnogim stanjima djece saznaje iz otpusnih lista”, rekla je Mihailović.

Udruženje je tražilo i obezbjeđivanje sanitarno-higijenskog materijala kao i uspostavljanje nutritivno odgovarajućih obroka za pacijente na odjeljenjima GAK-a i u porodilištima.

Iz udruženja su najavili i da su spremni da se uključe i pomognu pokretnje nacionalne donatorske kampanje za porodilišta, ukoliko postoji volja za to kod nadležnih, o čemu se inicijalno razgovarali sa bivšim ministrom zdravlja, neposredno nakon slučaja inficiranja beba u bjelopoljskoj opštoj bolnici.

Šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjamin Perks podsjetio je na preporuke iz Analize koja je rađena. On je naveo da su stručnjaci predložili formiranje nacionalnog odbora ili ekspertske grupe koja bi dogovorila i počela implementaciju paketa mjera za djelotvornu perinatalnu njegu, koji će biti zasnovan na međunarodnim standardima i preporukama.

Jedan od njihovih predloga je i da se u svim porodilištima obezbijede pojedinačne porođajne sale koje treba opremiti svom neophodnom opremom za sprovođenje djelotvornih perinatalnih tehnologija i za osiguravanje bezbjednosti samog porođaja.
Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović tvrdi da je postojala “interna” komisija koja je vršila procjene stanja u porodilištima.

»Nacionalna komisija koja bi trebalo da omogući da se prepuruke UNICEF-a implementiraju i da može da organizuje ponavljanje same Studije«, naveo je on.

On je predočio i da je Ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om, a u skladu sa preporukama iz Studije, izradilo pet smjernica kako bi se primijenili novi pristupi u rješavanju problema, koji su zasnovani na dokazima i omogućavaju kontinuiranu medicinsku edukaciju zaposlenog.

Poslanik Pozitivne Crne Gore Srćan Perić ocijenio je da je krovni menadžment najveći problem zdravstvenog sistema.

“Kada se desilo slučaj Bijelom Polju, mogli smo da vidimo koji su ljekari krivi. A zapravo je situcija potpuno drugačija. Trebalo je da uočimo gdje sistem nije funckionisao u tom trenutku”, kazao je Grbović.

Perić je ocijenio da je krovni menadžment zdravstva vrlo zatvoren za kritike i sugestije i reaguje sporo i pasivno, a treba da postane otvoren kako bi se problem riješio.

Poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović smatra da bi osim o sigurnosti porodilja i beba, prvenstveno trebalo raspravljati o problemima žena prije trudnoće, tj. o porodiljskom bolovanju.

“Pred nama je stravična demografska prognoza koja govori da će 2050. godine više od 50 odsto stanovnika Crne Gore biti starije od 60 godina”, rekao je Labudović.

Labudović smatra da je neophodna široka društvena odgovornost da se stvore uslovi da bi žene bile majke, »jer klima da bi neko bio rodtelj nije dobra«.

Predsjednik Odbora, Zoran Jelić, kazao je da poslanici mogu da doprinesu kvalitetu zdravstvene zaštite majki i novorođenlčadi onda kad se donosi budžet zdravstvenog sistema kako bi se obezbijedilo više novca.

Jelić je rekao da poslanici čine taj napor, ali da on nije dovoljan, podsjećajući da država zadužila za 35 miliona EUR kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva Fondu zdravstvenog osiguranja.

Grbović je kazao da budžet za zdravstvo nije dovoljan, ali jeste za održavanje čistoće u zdravstvenim ustanovama.

Izvori: Dan, MINA

Leave a Reply