Obučavaće zdravstvene radnike da bi poboljšali kvalitet perinatalne zaštite

porodilistekc
Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori pomagaće obuku crnogorskih zdravstvenih radnika u pružanju perinatalne zaštite, kako bi se na pravi način implementirale preporuke iz vodiča i smjernica koje je ta organizacija objavila.

Kako je dogovoreno na sastanku predstavnika UNICEF-a i Ministarstva zdravlja na taj način će biti nastavljene aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta perinatalne njege u Crnoj Gori.

UNICEF je 2012. godine radio analizu kvalitet njege majki, novorođenčadi i djece u Crnoj Gori u kojem su domaći i strani eksperti ocijenili da je on često ispod standarda, posebno što se tiče informisanja, komunikacije, povjerljivosti i holističke njege majki i djece. Na osnovu preporuka iz tog dokumenta definisano je i usvojeno nekoliko vodiča i smjernica koji se odnose na porođaj i neonatalnu njegu novorođenčeta.

U Ocjeni bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori (271 downloads ) , ljekari su kao prvi glavi problem postojeće situacije u porodilištima naveli to što upravljanje slučajevima najčešćih stanja i komplikacija često nije usklađeno sa međunarodnim standardima i smjernicama zasnovanim na dokazima, ni kod akušerske/neonatalne njege, ni kod pedijatrijske njege.

Tim ljekara je zbog toga predložio formiranje nacionalnog odbora ili ekspertske grupe za unapređenje kvaliteta zdravstvene njege majki i djece, koju će činiti stručnjaci za akušerstvo i neonatologiju, babice i sestre sa neonatologije, administratori i menadžeri, predstavnici akademskih institucija i profesionalna udruženja (akušera-ginekologa i perinatologa/pedijatara). Članovi ovog nacionalnog tijela bi trebalo da se dogovore o i počnu sa implementacijom paketa mjera za djelotvornu perinatalnu njegu, koji će biti zasnovan na međunarodnim standardima i preporukama.

Rukovodilac Ministarstva zdravlja Suad Numanović i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks razgovarali su i o nastavku kampanje deinstucionalizacije djece u dijelu koji se tiče zdravstvenog sektora. Cilj obuke je da se prepoznaju porodice u riziku i da se spriječi napuštanje djeteta u prve tri godine njegovog života.

UNICEF je najavio da će organizovati obuku zdravstvenih radnika, prije svega izabranih doktora, ginekologa i medicinskih sestara, zaposlenih u porodilištima i posebno patronažnih sestara, kako bi se unaprijedila njihova komunikacija sa roditeljima.

Numanović je istakao da će Ministarstvo podržati kampanju UNICEF-a ranog predškolskog obrazovanja, koja ima za cilj povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem djece u Crnoj Gori.

Comments

Leave a Reply