Polovina srednjoškolaca pije alkohol, sedam odsto šesnaestogodišnjaka probalo droge

alkohol
Preko 50 odsto srednjoškolaca u Crnoj Gori pije alkohol, dok je do 16 godine sedam odsto učenika potvrdilo da je konzumiralo neku od droga, uključujući kokain, ekstazi i LSD, pokazalo je istraživanje Instituta za javno zdravlje. Skoro 60 odsto djece je potvrdilo da su u uzrastu od 13 godina ili manje popili bilo koje od alkoholnih pića, dok se 10 odsto prvi put napilo u ovom uzrastu.

Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Agima Ljaljević ocijenila je za Dan da je zavisnost prisutna u mlađoj populaciji i da se sve više spušta granica životne dobi kada mladi počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama.

Ljaljević kaže da uznemirava podatak da veliki procenat djece, između 18 i 25 odsto, navodi da ne znaju da li postoji rizik od upotrebe droga, prvenstveno amfetamina i ekstazija. Ona je upozorila da je istraživanje pokazalo da su djeci školskog uzrasta dostupne psihoaktivne supstance.

„Oko 23 odsto dječaka i 15 djevojčica izjavilo je da bi im bilo prilično lako da nabave kanabis ako bi to željeli, dok 10 odsto dječaka i osam odsto djevojčica na taj način smatra da može da nabavi amfetamine, a ekstazije 13 odsto dječaka“, dodaje Ljaljević.

Rezultati istraživanja su pokazali da je sedam odsto učenika do 16 godine probalo ilegalne droge kanabis, amfetamine, kokain, krek, ekstazi, LSD ili druge halucinogene, heroin i GHB.

„Dječaci u odnosu na djevojčice prednjače u konzumiranju kanabisa, pošto je 8 procenata ispitanih dječaka probalo tu drogu, kao i tri odsto djevojčica. Iako su djevojčice sklonije upotrebi trankvilizera ili sedativa, zloupotreba ovih ljekova u kombinaciji sa alkoholom je skoro jednako zastupljena kod oba pola“, rekla je Ljaljević.

Institut za javno zdravlje je sproveo istraživanje među mladima uzrasta 16 godina, učenicima prvih i drugih razreda svih srednjih škola u Crnoj Gori.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. E pitam danas neke jesu li ?uli za ovu statistiku? A oni ka?u kako su im svake godine dolazili anketari i daju im ovakav upitnik i onda oni namjerno zaokru?e da su probali alkohol, da su probali droge i jo? sva?ta ne?to… sad je pitanje, koliko je, ako su njihove rije?i ta?ne, ovakva informacija pouzdana? Mogu?e je da nije ni upola ova brojka ta?na.

  2. Ovo je u?asno… sje?am se odli?no edukativnog filma o tome ?ta droga mo?e da uradi od ?ovjeka, a bila sam mla?a od 11g kada sam ga pogledala i kada mi se urezao u pam?enje i du?u toliko da mi nikada nije palo na pamet ni iz radoznalosti da probam ne?to od toga. Sad mi je ?ao ?to ne znam koji je to film, jer bi ga rado sa?uvala i pustila svojoj djeci kad za to do?e vrijeme. Sve manje komuniciramo me?u sobom i sve se manje ”posmatramo”, te nam tako promi?u bitne stvari u pona?anju djece, a najbitnije je na vrijeme primjetiti da se ne?to de?ava. U?imo djecu da budu otvoreni prema nama i da nam ni?ta ne kriju, te da nam uvijek mogu re?i sve, koliko god to grozno bilo. To je jedini na?in na koji na?e dijete u nama sti?e bezrezervnu podr?ku za sve, ?ta god da uradi.

Leave a Reply