Kuvarski dnevnik bebe Marte dobio treće izdanje

dnevnikMarte

Kuvarski dnevnik bebe Marte, koji je napisala doktorka Marija Mandić iz Srbije, dobio je i treće izdanje nakon dvije godine.

Ova knjiga je, kako kaže njegova autorka, priručnik o uvođenju nemliječne dohrane kod odojčadi i ishrani bebe do godinu dana.

Kuvarski dnevnik bebe Marte je prvi kuvar za bebe u regionu koji je, jednim svojim dijelom, pisan u obliku dnevnika. Prikazano je 115 dnevnih menija koje je beba Marta, inače treće dijete autorke, dobijala svakodnevno do svojih devet mjeseci i nakon toga do svog prvog rođendana.

Na početku knjige se nalazi Knjiga utisaka mama koje su koristile prva dva izdanja Dnevnika. Zatim slijedi Oda dojenju i preporuke oko uvođenja nemliječne dohrane, kao i odgovori na najčešća pitanja sa kojima se majke srijeću u ovom razdoblju.

“Bitno je naglasiti da Marta osim onoga što je napisano u Dnevniku Martine ishrane nije dobijala ništa osim vode i dojenja na zahtev. Skoro svaki dan postoji i mamin komentar koji prati Martinu reakciju na hranu i moje nedoumice koje kasnije nađu svoj put kao i kod svake mame u ovoj fazi života njenog čeda”, kaže Mandić.

Knjiga ima 160 strana, pisana je latinicom. Više o knjizi možete saznati na Fbook stranici.

Za područje Crne Gore knjiga se može kupiti po cijeni od 6 eura u NVO Dječiji Edukativni Centar Pčelica.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply