Za Roditelje elektronski dnevnici nijesu špijuniranje

 

dnevnikElektronske dnevnike koji su dostupni od nedavno roditeljima crnogorskih đaka  ne treba shvatiti kao špijunažu, kažu u udruženju Roditelji, u kojem vjeruju da će ta mogućnost doprinijeti čak boljoj komunikaciji između djece i roditelja.

Ministarstvo prosvjete Crne Gore kreiralo je portal za roditelje www.ocjene.edu.me koji im omogućava da prate ocjene, izostanke i vladanje djeteta.

Predsjednica danijelaKUpravnog odbora udruženja Roditelji, Danijela Knežević ocijenila je u izjavi za Portal Analitiku da su elektronski dnevnici odlična stvar.

“Ne smatramo korišćenje elektronskog dnevnika vidom špijuniranja djece jer bismo kao roditelji svakako došli do tih informacija. Jedina razlika je što će nam informacije o školskim postignućima naše djece sada biti na raspolaganju u kraćem roku. Očekujemo da će se desiti suprotno, da će elektronski dnevnici doprinijeti boljoj komunikaciji između djece i roditelja – da će djeca biti iskrenija, a ujedno će imati bolju podršku, jer će roditelji znati kada je njihovoj djeci potrebna  u savladavanju određenih nastavnih jedinica”, objasnila je ona.

Za prijavljivanje na portal roditelji od odjeljenskog starješine i učitelja dobijaju korisničko ime i lozinku čije unošenje im obezbjeđuje pristup informacijama o djetetu, koje su evidentirane u MEIS aplikaciji. Prilikom pristupa portal roditelju su dostupne samo informacije koje se odnose na njegovo dijete.

Portal nudi pregled svih ocjena po nastavnim predmetima (usmeni odgovori, pismeni i kontrolnizadaci, konačna ocjena itd.) uz podatke o tome kada je ocjena evidentirana u MEIS aplikaciji. Za svaki nastavni predmet postoji i hronološki pregled ocjena, kao i prosječna ocjena.

Udruženje Roditelji je, kako je dodala Knežević,  svjesno napredovanja društva i neminovnosti prilagođavanja modernim tehnologijama, poput uvođenja elektronskog dnevnika u školama, za koje smatra da mogu umnogome olakšati i unaprijediti život roditelja i funkcionisanje porodice.

Elektronski dnevnici, kaže Knežević, značiće dodatan posao nastavnicima, ali će se podstići cilj – da roditelji imaju stalnu komunikaciju sa nastavnicima svog djeteta i da ona bude dostupna na više načina.

“Nadamo se da će i prosvjetni radnici dobiti adekvatne uslove rada i podršku za ovaj dio posla, kako im ne bi predstavljao teret. Što je najvažnije, reagovaće se na vrijeme, a ne pred kraj polugodišta i godine“, ističe Knežević.

Sa druge strane, pak, prema njenim riječima, roditelji ovo ne treba da prihvate kao alternativu za odlazak u školu i živi kontakt sa nastavnicima.

Udruženje pozitivnim ocjenjuje i to što su osim ocjena i vladanja planirane još neke mogućnosti poput obavještenja za roditelje i najava roditeljskih sastanaka, za koje se nadamoju da će uskoro takođe zaživjeti.

Putem portala roditelj se može informisati o vladanju, izostancima i ocjenama sa eksternogtestiranja. Dio portala pod nazivom Saradnja sa roditeljima namijenjen je za informisanje o terminima roditeljskih sastanaka, planiranim izletima, ekskurzijama i sličnim opštim obavještenjima. Dio portal Kontakt posvećen je komunikaciji roditelja i odjeljenskog starješine i u okvoru kojeg se na postavljeno pitanje dobija odgovor putem e-maila.

Portal za roditelje kreiran je u okviru MEIS projekta i prvi put je predstavljen na INFOFEST-u, 29. septembra 2014. godine, kada je i počela njegova primjena.

Comments

Leave a Reply