Od februara analiza polena u vazduhu

analizapolena

Agencija za zaštitu životne sredine krajem februara naredne godine počeće da radi analizu alergenog polena, od kada će javnost biti pravovremeno informisana o tom segmentu kvaliteta vazduha.

Polen biljaka za čovjeka je jedan od najznačajnijih alergena u vazduhu. Zrnca cvjetnog praha kod više od 20 odsto ljudske populacije izazivaju alergijske reakcije kao što su bronhitis, konjuktivitis, dermatitis, polensku kijavicu. Osim toga, zagađenje vazduha u urbanim, industrijskim sredinama doprinosi pojačanom alergijskom djelovanju aeropolena.

Na potrebu monitoringa polena u vazduhu ukazala je Svjetska zdravstvena organizacija 2003. godine jer je bitan uzročnik alergijskih reakcija tokom posljednjih 50 godina. Zato je preporučila da se osobama alergičnim na cvjetni prah pomogne tako što će se obezbijediti kontinuirano mjerenje njegove koncentracije u vazduhu. Iz Agencije je objašnjeno da rezultati monitoringa aeropolena omogućavaju proučavanje, prevenciju, dijagnostifikovanje, kao i liječenje od tegoba koje su uzrokovane polenskim alergijama.

Direktor te institucije Ervin Spahić pojasnio je da će analize podrazumijevati određivanje koncentracije polena i fenotipsku identifikaciju pojedinih alergenih vrsta. Za uzimanje uzoraka cvjetnog praha služiće takozvane polenske „klopke“ koje će biti postavljene u skladu sa tačno definisanim kriterijumima koji omogućavaju sakupljanje reprezentativnih uzoraka.

Spahić kaže da su lokacije na kojima će pratiti koncentraciju polena određene na osnovu geografskih, meteoroloških i klimatskih uslova, kao i na osnovu fenotipskih karakteristika crnogorske bioraznolikosti i određivanjem parametara za instalaciju mjerne opreme na svakom mjernom mjestu pojedinačno.

Prema preliminarnoj procjeni polenske stanice biće postavljene u Podgorici, Nikšiću, Tivtu, Baru i Mojkovcu, a u Agenciji će pokušati da prošire mrežu i na druge gradove u Crnoj Gori.

Raz­vi­je­no je 26 po­din­di­ka­to­ra koji se odnose na pojedine alergene vrste koje postoje na teritoriji Crne Gore. To su: lijeska, jova, tisa/čempresi, brijest, topola, javor, vrba, jasen, breza, grab, platan, orah, hrast, dud, živa ograda, bor/jela/smrča, konoplja/hmelj, trave, lipa, bokvica, kiselica, koprive/parijetarija, pepeljuge/štirovi, pelin, ambrozija, maslina.

“Nakon uspostavljenog sistema mjerenja i prikupljenog određenog broja rezultata biće moguće ocijeniti stanje i odrediti koja biljna alergena vrsta dominira u pojedinom periodu godine”, pojasnio je Spahić.

Rezultati mjerenja biće dostupni javno u Agenciji, Arhus centru i na njihovim sajtovima i predstavljeni na tzv. polenskom kalendaru.

Koncentracija polena u vazduhu prati se sezonski – početak februara sa prvim cvjetanjem lijeske i jove do kraja oktobra, odnosno završetka cvjetanja ambrozije. Mjerenja obuhvataju tri sezone cvjetanja. Prva obuhvata cvjetanja drveća (od februara do početka maja), druga cvjetanje trava, borova i lipe (od maja do druge dekade jula) i treća cvjetanje korova (od druge polovine jula do novembra).

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply