Gradnja tri vrtića počinje ipak naredne godine

podgorica

Izgradnja tri vrtića na Starom Aerodromu, u Blogu 6 i u Zagoriču trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, i oni će biti blagovremeno potpuno komunalno opremljeni, sa svom infrastrukturom predviđenom planskim dokumentom.

To se navodu u skupštinskom materijalu koji se odnosi na informaciju o stepenu izgrađenosti objekata za koje je glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti odnosno uloga, o čemu će odbornici u Skupštini glavnog grada raspravljati na sjednici zakazanoj za 7. novembar.

Novac za finansiranje sedam predškolskih ustanova (od kojih četiri u Podgorici) obezbijeđena su kreditom od 10 miliona eura koji su potpisali država Crna Gora i Banka za razvoj Savjeta Evrope 6. januara 2014. godine.

Gradnja vrtića je prema prvobitnom planu trebalo da počne do kraja ove godine, a završetak svih radova na svim objektima je najavljen za kraj 2018. godine.

Prema odluci gradske Skupštine iz 2013. godine, glavni grad se obavezao da za Ministarstvo prosvjete obezbijedi građevinsko zemljište i naknadu za komunalno opremnje za izgradnju četiri vrtića.

Za tri dječja vrtića pribavljeni su urbanističko tehnički uslovi od Ministarstva održivog razvoja i turizma, što je preduslov da se otpočne sa izradom projektne dokumentacije. Nakon okončanja postupka kod Uprave za nekretnine znaće se tačna površina koja nedostaje za kompletiranje urbanističke parcele za vrtić na Starom Aerodromu i u Zagoriču i tada će se obratiti Skupštini radi dokompletiranja.

Takođe, pribavljeni su i urbanističko tehnički uslovi u vezi sa komunalnim opremanjem objekata, što je preduslov da se, saglasno odlukama, urade projekti za komunalno opremanje, a kasnije i gradi po tim projektima.

Kreditom je obezbijeđen novac u za vrtić u Tuzima. Za vrtić u Tuzima, gdje je učešće grada samo naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pribavljeni su urbanistički tehnički uslovi Ministarstva održivog razvoja i turizma, pa su time stvorene pretpostavke da otpočne izrada glavnog projekta vrtića.

“Od nadležnog organa pribavljeni su i urbanistički tehnički uslovi za komunalno opremanje ove lokacije. Očekivanja su da do naredne godine u skladu sa planom javnih nabavki budu raspisani tenderi i za ovaj objekat”, navodi se u skupštinskom materijalu.

Izvor: Pobjeda

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply