Od novembra porodični savjetnik za porodice u riziku

dommladost

U Crnoj Gori će od 1. novembra početi da rade porodični saradnici, koji će posjećivati porodice u riziku za djecu u njima, a koje kao takve budu prepoznali  centri za socijalni rad. Cilj projekta da spriječi eventualni ulazak te djece u institucije upravo zbog rizika koji postoji u njihovim biološkim porodicama.

Projekat Porodični saradnik će zajedno realizovati Ministarstvo  rada i socijalnog staranja i UNICEF.

Ovo će biti novina u sistemu socijalne i dječije zaštite, a svi koji će raditi na projektu su prošli poseban program edukacije u Crnoj Gori.

“Porodični savjetnik neće moći da učini čudo ali će svakako u saradnji sa centrom za socijalni rad, nevladinim sektorom i njima kao institucijom pomoći da se djeca ne izmjeste iz svojih bioloških porodica”, pojasnila je zamjenica direktora Doma Mladost, Slavica Ilić za Radio Jadran.

U toj instituciji je od početka godine  primljeno devet mališana. Njihovi su životi u biološkim porodicama bili u riziku, a iscrpljene su i sve druge mogućnosti starateljstva prije nego što su došli u Bijelu. Dom je napustilo 23-oje djece, od kojih je njih četvoro otišlo nakon navršenog punoljetstva, a ostali su usvojeni ili su ih prihvatile hraniteljske porodice u Crnoj Gori.

Trenutno u njemu boravi 96 štićenika od nepune godine do 18 godina.

Ilić kaže da je sve više crnogorskih porodica koje su spremne da prime sasvim malu djecu, bebe direktno iz porodilišta što je rezultat kampanje Svako dijete treba porodicu, koju je prije godinu pokrenula Vlada Crne Gore uz podrsku UNICEF-a i EU, u cilju  povećanja broj hranitelja.

Prema njenim riječima, to je jako dobro, jer smještaj male djece u institucije izaziva najveće i najteže posljedice u njihovom daljem razvoju pošto su im za pravilno razvijanje u prvim danima života najpotrebniji  im dodir, ljubav i pažnja.

Prema podacima UNICEF-a iz 2010. godine 59 odsto djece mlađe od tri godine došlo je u Dječji dom Mladost u Bijeloj neposredno nakon rođenja. Naučna istraživanja ukazuju da nijedno dijete mlađe od tri godine ne treba da bude smješteno u institucije.

Najbolja svjetska istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina pokazuju da se smještanjem u institucije djeca u ranom djetinjstvu izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom, emotivnom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.

U Domu Mladost  se nadaju da će uspjeti da realizuju plan da od 2017. godine ni jedno dijete mlađe od tri godine ne bude smješteno kod njih ili da će barem vrijeme koje provode u institucijama biti kraće, između tri i šest mjeseci, što je cilj kampanje.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply