Za posljednjih 20 godina prirodni priraštaj trostruko umanjen

novorodjene bebe
Prirodni priraštaj u Crnoj Gori gotovo trostruko je umanjen za posljednjih 20 godina, pokazali su najnoviji podaci Monstata.

Prema statističarima, prirodni priraštaj je rapidno opadao iz godine u godinu. Dok je rastao broj umrlih, opadao je broj živorođenih u Crnoj Gori.

Tako je prirodni priraštaj sa 4.451, koliko je iznosio 1993. godine, pao na 1.558 koliko je iznosio 2013. Podaci pokazuju da je prirodni priraštaj opadao u kontinuitetu od 1993.

I dok je prirodni priraštaj 1993. iznosio 4.451, deset godina kasnije, odnosno 2003. bio je više nego upola manji i iznosio je 2.640. Najmanji prirodni priraštaj za posmatrani dvadesetogodišnji period od 1993. – 2013. bio je 2011. godine, kada je iznosio 1.368.

Najveći je bio 1995. godine – 4.561. To je ujedno i godina sa najvećim brojem živorođene djece (9.492). Istovremeno, najmanji broj živorođene djece bio je 2011.godine, i iznosio je 7.215

Kad je riječ o broju umrlih, najveći broj zabilježen je 2007. godine i iznosio je 5.979. sa druge strane, najmanje umrlih statističari bilježe krizne 1993. Tada je u Crnoj Gori umrlo 4.471 lice.

Kad je riječ o prirodnom priraštaju u prošloj godini, sjeverni predjeli Crne Gore su u “minusu”, tj. opštine na sjeveru države bilježe negativan priraštaj, odnosno veći broj umrlih u odnosu na živorođene (154).

Sa druge strane, u središnje dijelu prirodni priraštaj je bio 1.223, dok je na jugu iznosio 489.

Posmatrano po mjesecima, najveći priraštaje je u septembru, pa je tako u tom mjesecu, prema podacima Monstata, rođeno 247 beba, slijedi jul sa 193, te novembar sa 176. Najmanji prirodni priraštaj bio je u januaru (36), zatim maju (66), te februaru (77).

Izvor: NV Vijesti

Comments

  1. ?itala sam ovu vijest na CDMu, ?e neki analiti?ar navodi da pored lo?eg ?ivotnog standarda, veliku ulogu ima i emancipacija ?ena koje?ele karijeru i da lagodno ?ive, a ne porodicu. Mislim da je doti?ni analiti?ar zvanje stekao u rudnicima u Kini!

  2. Mi dobismo dijete posle 13 godina, za to vrijeme smo potro?ili preko 15 hiljada eura za razne dr i nalaze i ne znam vi?e ?to, od svih tih para drzava namje refundirala 2600 eura, tada nisam radila ja a muz povremeno, e ajde sad kazite u ?emu je problem

Leave a Reply