Raste nasilje nad djecom u svijetu

nasilje2

Nasilje nad djecom poraslo je u posljednjoj deceniji i ona su širom svijeta “rutinski” izložena fizičkom, seksualnom i emocionalnom nasilju, od ubistva i prisilnih seksualnih odnosa do zlostavljanja, upozorio je  UNICEF u najnovijem globalnom izvještaju Hidden in Plain Sight.

Ovaj izvještaj sadrži do sada najveći broj sakupljenih podataka o nasilju nad djecom iz 190 zemalja.

Izvještaj dokumentuje nasilje u okruženjima gdje bi djeca trebalo da budu bezbjedna – u njihovim zajednicama, školama i kućama. Ukazuje na čitav spektar počinilaca nasilja nad djecom koji uključuju članove njihovih porodica, nastavnike, komšije, nepoznate osobe i drugu djecu, pojašnjeno je iz kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

„Samo zato što ne vidite nasilje nad djecom, to ne znači da ono ne postoji. Moramo učiniti nevidljivo vidljivim. Ovo je glavna poruka UNICEF-ove incijative Zaustavimo nasilje nad djecom koja podstiče ljude širom svijeta da prepoznaju nasilje nad djecom i da se pridruže globalnim, nacionalnim ili lokalnim pokretima koji će zaustaviti nasilje i koji će okupiti nove ideje za ostvarivanje ovog cilja”, kazao je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Bendžamin Perks.

On će u ponedjeljak o izvještaju, kao i o ključnim nalazima koji se tiču nasilja nad djecom u Crnoj Gori i u svijetu, razgovarati sa ministrom rada i socijalnog staranja Predragom Boškovićemi predsjednikom skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode Halilom Dukovićem.

UNICEF-ovog globalni izvještaj je pokazao da je seksualno zlostavljano oko 120 miliona djevojčica u svijetu odnosno 1 od deset mlađih od 20 godina . U Crnoj Gori, prema podacima istraživanja na nivou države u toku prošle godine, skoro jedan od deset odraslih građana kaže da zna dijete ili odraslu osobu koji je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.

Oko 17 odsto djece u 58 zemalja izloženo je ozbiljnim oblicima fizičkog kažnjavanja (udaranje po glavi, ušima ili licu, ili snažno i ponovljeno udaranje). Globalno, 3 od 10 odraslih vjeruje da je fizičko kažnjavanje potrebno kako bi se djeca valjano podizala. U Crnoj Gori,  69 procenata djece uzrasta između 1 i 14 godina izloženi su najmanje jednom obliku psihološkog i fizičkog kažnjavanja od strane roditelja ili drugih odraslih koji su članovi njihovog domaćinstva.  Jedna trećina djece u našoj zemlji izložena je fizičkom kažnjavanju, iako samo 6 odsto odraslih kaže da vjeruje da je potrebno fizički kažnjavati dijete.

Od 1 od 3 učenika u svijetu uzrasta između 13 i 15 godina bili su žrtve vršnjačkog nasilja (bulinga) u školi. Gotovo trećina učenika od 11 do 15 godina u Evropi i Sjevernoj Americi prijavljuje da vrši nasilje nad vršnjacima, dok u Letoniji i Rumuniji skoro 6 od 10 djece priznaje da to radi. U Crnoj Gori, jedna trećina građana zna dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi.

Skoro polovina svih adolescentkinja između 15 i 19 godina ili oko 126 miliona vjeruje da je opravdano da muž tuče svoju ženu u određenim okolnostima. Podaci iz 30 zemalja sugerišu da oko 7 od 10 djevojčica uzrasta od 15 do 19 godina, koje su bile žrtve fizičkog i/ili seksualnog zlostavljanja, nikada nijesu zatražile pomoć: mnoge su rekle da nijesu mislile da je to zlostavljanje ili da to nijesu vidjele kao problem. U Crnoj Gori, 5 odsto žena i muškaraca uzrasta između 15 i 49 godina vjeruje da je opravdano da muž tuče svoju ženu.

Jednu petinu žrtava ubistva na globalnom nivou čine djeca i adolescenti mlađi od 20 godina, što čini oko 95 hiljada smrtnih slučajeva u 2012. godini. Nigerija ima najveći broj ubistava djece – 13 hiljada. Među zemljama Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike, SAD ima najveću stopu ubistava.   Crna Gora, kao i zemlje regiona Centalne i Istočne Evrope i Zajednice nezavisnih država, ima nizak stepen ubistava djece u poređenju sa ostatkom svijeta – 1 žrtva među djecom i adolescentima uzrasta 0-19 godina na 100 hijada ljudi.

UNICEF je pokrenuo inicijativu Zaustavimo nasilje nad djecom 31. jula 2013. kako bi se pokrenula kolektivna akcija da se prekine nasilje nad djecom i istakla činjenica da je nasilje svuda, ali da se obično ne dešava direktno pred našim očima ili da se toleriše zbog društvenih ili kulturnih normi.

Pod sloganom Učinimo nevidljivo vidljivim, ova inicijativa ima za cilj da podigne nivo svijesti, što je prvi korak u pravcu promjene stavova, ponašanja i politika. Inicijativa takođe podržava napore da se prikupe dokazi koji će pokazati koje intervencije daju rezultate i ona podržava ideju da se nasilje može spriječiti time što će se istaći sve one aktivnosti koje su uspješne.

http://youtu.be/3wet9s5wszI

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply