Poziv medijima i donatorima da poštuju prava djece koja su pod zaštitom države

snimanjestop

UNICEF Crna Gora pozvao je danas medije, privatne organizacije, fondacije, kompanije, ambasade i građane da se ubuduće uzdrže od eksponiranja djece pod zaštitom države u medijima i na društvenim mrežama ili bilo kojim drugim sredstvima informisanja i da ih podrže da izgrade srećnu i stabilnu budućnost.

U pismu šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Benžamina Perksa iskazana je zabrinutost zbog prekomjernog izlaganja u medjima djece, koja su pod zaštitom države,  a njihova analiza medijskog izvještavanja o Domu Mladost u Bijeloj pokazala je da je broj članaka i priloga o djeci, štićenicima doma, prevazišao granicu prihvatljive medijske obrade.

Analiza, koja je urađena za Ministarstvo rada i socijalnog  staranja Crne Gore i UNICEF u periodu od 60 dana, od 1. decembra 2013. do 31. januara 2014, pokazala je da su mediji objavili 207 časopisnih članaka i priloga na portalima i na televizijama i 55 fotografija djece i video materijal štićenika doma, od beba do starije djece.

“Mediji su u tim člancima i prilozima grubo povrijedili pravo djece na privatnost, a u najmanje dva slučaja razotkrili ne samo ime prezime, godine, mjesto boravka, nego i njihove šire porodične okolnosti, ponašanje i zdravstveno stanje”, saopšteno je iz UNICEF-a.

Analiza medijskog izvještavanja o Domu Mladost u Bijeloj pokazala je da u tu instituciju dnevno dolaze brojni posjetioci, među njima donatori, predstavnici institucija, političari, pojedinci, sportisti.

“Svakoga dana u privatne prostorije djece, u njihove spavaće sobe, kupatila i zajedničke prostorije dolaze ljudi izvana. U Dom dolaze i brojni novinari, ponekad na poziv rukovodstva, a u mnogim slučajevima dođu na poziv donatora. Novinari pukim slučajem vrše selekciju djece koja nijesu pripremljena za davanje izjava usljed čega dolazi do njihovog težeg izražavanja i time samo potvrđuju stereotipske predstave o djeci iz Bijele”, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su podsjetili medije da djeca koja su pod zaštitom države spadaju u najugroženiju djecu u zemlji i da često dospijevaju pod zaštitu države uslijed tragičnih okolnosti napuštanja, zanemarivanja ili zlostavljanja – a primarna odgovornost države je  da im pomogne da povrate sreću, sposobnost da izgrade sigurne veze i da se razviju u nezavisne, stabilne i sigurne odrasle osobe koje će uspješno prolaziti kroz cijeli životni ciklus.

“Ovo je duboko komplikovan i stručan proces koji iziskuje osjetljivost i visok nivo profesionalne brige. Teško je zamisliti bilo kakve okolnosti u kojima bi bilo u interesu bilo kog djeteta pod zaštitom države da njegov/njen identitet bude izložen javno u medijima, i zapravo najrazvijenije zemlje u svijetu ne bi ni dozvolile medijima da razotkriju identitet djece pod zaštitom države”, navodi se u pismu upućenom Perksu.Perks je ocijenio da pored bespotrebne izloženosti, gotovo svi medijski izvještaji prikazuju djecu na državnom staranju kao jadne i bespomoćne primaoce darova, a ne kao mlade crnogorske građane koji imaju ista ljudska prava i osjećaj dostojanstva i vrijednosti, kao i druga djeca u društvu.

U UNICEF-u podsjećaju da u saradnji sa Vladom Crne Gore i EU sprovode sveobuhvatnu reformu sistema dječje zaštite čiji je već postignuti rezultat dramatično smanjen broj djece u velikim ustanovama.

 

 

Leave a Reply