Zaključci konferencije Značaj dojenja za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva

16682_735866753139107_3033715240511970121_n

Na Konferenciji održanoj povodom Svjetske nedjelje dojenja, u organizaciji uduženje Roditelji, a pod pokroviteljstvom UNICEF Crna Gora, koja je okupila predstavnike Ministarstva zdravlja, relevantnih međunarodnih i domaćih institucija, NVO organizacija koje se bave pravima žena i Romske populacije, kao i zdravstvene radnike i zainteresovane roditelje, imajući u vidu:

–          da je dojenje od neprocjenjivog značaja za fizičko i psihičko zdravlje majke i djeteta,

–          da ne postoji komercijalna zamjena koja može reprodukovati iminološka i nutritivna svojstva majčinog mlijeka,

–          da dojenje ima pozitivne efekte za porodični budžet kao i za zdravstveni sistem,

–          da je pravo na dojenje neodvojivi dio ženinih reproduktivnih prava,

donijeti su sljedeći zaključci:

– treba nastaviti rad na promociji dojenja kod mladih majki i motivaciji majki da doje.

– neophodno je da u svakom domu zdravlja budu osnovane škole za trudnice i osnažene patronažne službe kako bi taj cilj bio postignut.

– neophodno je da zdravstveni radnici pružaju usaglašene i prihvaćene savjete mladim majkama koje imaju probleme sa dojenjem, i samim tim se nastavi sa edukacijom zdravstenih radnika.

– neophodno je uvođenje svih porodilišta u sistem Baby friendly inicijative i poštovanje svih 10 koraka ove inicijative.

– dostupnost zamjenskih formula i neinformisanost majki o benefitima majčinog mlijeka za zdravlje djeteta i majke uzrok su niskog procenta dojenja. Stoga je pozvano Ministarstvo zdravlja da nastavi da radi na implementaciji Međunarodnog pravilnika o reklamiranju zamjena za majčino mlijeko.

– majčino mlijeko je posebno važno za prijevremeno rođene bebe u Crnoj Gori, zbog čega bi trebalo raditi na osnivanju banka mlijeka pri Institutu za bolesti djece.

– dojenje osim benefita za majčino fizičko stanje, važno je I za njeno psihičko zdravlje. Predloženo je da se uradi istraživanje o dojenju i postporođajnoj depresiji.

– uobičajena upotreba kravljeg mlijeka kod siromašnih kategorija stanovništva u situacijama kada majka ne doji, izraziti je zdravstveni rizik, zbog čega sve kategorije stanovništva treba edukovati o štetnosti ovakve prakse.

– zbog negativne korelacije između dojenja i imovinskog stanja majke, kao i stepena obrazovanja majke, neophodno je dalje promovisanje dojenja.

– dojenje kao dio reproduktivnih prava žene i njihovog usklađivanja sa radnim pravom žene u Crnoj Gori je izazov. Položaj žena na tržištu rada ima uticaj na odluku žena da doje i da se posvjete dojenju i nakon godinu dana. Zbog svega toga je neophodno kontorlisatia poštovanja zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

– poslodavace je neophodno edukovati jer postoji korporativni pritisak na majke da se mnogo brže vrate na posao nego što zakon to predviđa, što je jedan od faktora koji utiče na odluku da li će majka da doji. Zbog nedovoljno valorizovanog doprinosa žena koje doje društvu treba uraditi ekonomsku analizu.

– očevi se moraju više uključiti u brigu o porodici i treba se razvijati koncept family friendly bolnica, uvođenjem prakse prisustva očeva porođaju u svim porodilištima, bez naknade, i edukacijom očeva o načinima pomoći pri dojenju.

Medijski partner Obilježavanja Svjetske nedjelje dojenja u Crnoj Gori bila je TV Vijesti.

Video materijal kompletne konferencija možete pogledati na ovom linku – https://www.youtube.com/watch?v=SxNx9ervICE#t=122

Mediji o Konferenciji

Televizije:

5.8.2014.TV Vijesti, Boje jutra, https://www.youtube.com/watch?v=BA6SN4j55Zo

5.8.2014. TVCG, Dnevnik 1, https://www.youtube.com/watch?v=QG4cTkKC0n0

5.8.2014.TV Vijesti, Boje jutra, https://www.youtube.com/watch?v=Jsubs9i37HU

5.8.2014. TV Pink, Infomonte https://www.youtube.com/watch?v=tromQO02yBc

8.05.2014. TV Atlas, Forum, https://www.youtube.com/watch?v=cOR9vxvjlLg

5.8.2014. TV Prva, Vijesti, https://www.youtube.com/watch?v=97TuwezYNFs

5.8.2014. TV Vijesti, Vijesti u pola 7, https://www.youtube.com/watch?v=BygmcuwC_48

Portali:

5.8. 2014. Portal Analitika, http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/157159-zabrinjavajui-podaci-o-dojenju-u-crnoj-gori
5.8.2014. Café del Montenegro,http://www.cdm.me/node/308078
5.8.2014. Portal TVCG, http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/61015/zabrinjavajuci-podaci-o-dojenju.html

Dnevna štampa na dan 6.8.2014.

2014-08-06_dnevne_novine_drustvo_str-16

Dan6.6.2014.

2014-08-06_pobjeda_drustvo_str-9

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply