Za nabavku školskog pribora po 50 eura

dr-skola

Glavni grad će i ove godine sa po 50 eura pomoći porodicama sa lošim materijalnim stanjem za nabavku školskog pribora djeci osnovno-školskog uzrasta.

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju djeca bez roditeljskog staranja koja se nalaze u hraniteljskim porodicama, djeca sa smetnjama u razvoju koja su uključena u inkluzivno obrazovanje, shodno rješenjima Komisije o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem i djeca iz porodica korisnika MOP-a koja pohađaju V,VI,VII,VIII i IX razred osnovne škole.

Raspodjela novčanih sredstava biće organizovana u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje  od 1. do 6. septembra u terminu od 12 do 15 časova prema sljedećem rasporedu:

  • ponedjeljak, 1. septembar, za djecu bez roditeljskog staranja koja se nalaze u hraniteljskim porodicama;
  • utorak, 2. septembar, za djecu sa smetnjama u razvoju koja su uključena u inkluzivno obrazovanje, shodno rješenjima Komisije o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem;
  • srijeda, 3. septembar, za djecu iz porodica korisnika MOP-a koja pohađaju V razred osnovne škole;
  • četvrtak, 4. septembar, za djecu iz porodica korisnika MOP-a koja pohađaju VI i VII razred osnovne škole;
  • petak, 5. septembar, za djecu iz porodica korisnika MOP-a koja pohađaju VIII i IX razred osnovne škole.

Leave a Reply