Radiće na povećanju broja djece u vrtićima

obrazovanjeUNICEF i Ministarstvo prosvjete Crne Gore radiće u narednom periodu na povećanju obuhvata djece uzrasta od tri do šest godina ranim i predškolskim obrazovanjem, i to je jedan od usvojenih zaključaka sa međunarodne konferencije Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, bolja učenička postignuća i bolju budućnost, koja je održana od 8. do 10. jula u Podgorici.

“Globalni konsenzus je da se optimalan intelektualni razvoj djece može osigurati jedino ukoliko se sa obrazovanjem počne u ranoj dobi, kada je mozak najaktivniji. Čak i najzagriženiji zagovornici slobodnog tržišta sada priznaju da za dugoročnu konkurentnost ulaganje države u predškolsko obrazovanje donosi više nego bilo koja druga državna investicija”, ocijenio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Bendžamin Perks.

Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu, pored povećanja broja djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje, posvetiti posebnu pažnju i unapređenju sistema za obezbjeđenje kvaliteta obrazovanja, kao i uvođenju inovativnih pristupa nastavi i učenju.

U prilog tome je i činjenica da je Vlada Crne Gore obezbijedila 10 miliona  za gradnju sedam objekata javnih predškolskih ustanova u Podgorici, Pljevljima, Ulcinju i Baru.

“Ono što smočuli i prepoznali je to da moramo uvesti inovativne metode u nastavi i učenju i to je nešto što nas mora dodatno obavezati da prenesemo nova znanja našim učenicima kako bi oni bili što pouzdaniji, efikasniji i sigurniji u sebe i u svoje znanje“, rekao je ministar prosvjete, Slavoljub Stijepović.

 

Comments

Leave a Reply