Sistem obrazovanja u Crnoj Gori se prilagođava potrebama djece

_DM42657

Foto: Duško Miljanić

Država Crna Gora je, prema riječima njenog premijera, proteklih godina ostvarila brojne aktivnosti na polju unapređenja ukupnog obrazovnog sistema pa je on sada inkluzivniji i stalno se prilagođava potrebama različite djece, koja do sada nijesu imala dostupnost obrazovanju.

“Osnažili smo infrastrukturu, mnoge objekte renovirali i otvorili čitav niz novih, unaprijedili ponudu na svim stepenima obrazovanja. Cilj nam je da svako dijete u Crnoj Gori dobije šansu da na optimalan način razvija svoje mogućnosti”, kazao je predsjednik Vlade Milo Đukanović na međunarodnoj konferenciji Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, bolja učenička postignuća i bolju budućnost, koja je danas počela u Podgorici.

Na trodnevnoj međunarodnoj konferenciji, koju organizuju UNICEF i Ministarstvo prosvjete, prvog dana je bilo riječi o ubrzanju reforme obrazovanja u Crnoj Gori, o važnosti da postoje jednake prilike za sve u toj oblasti, ali i o tome da je crnogorski razovni sistem inkluzivniji pa se prilagođava potrebama različite djece koja do sada nijesu imala dostupnost obrazovanju.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Bendžamin Perks kazao je da su se se stručnjaci okupili kako bi razgovarali o tome na koji način se mogu ubrzati reforme obrazovanja u Crnoj Gori kako bi se postarali da djeca raspolažu vještinama 21. vijeka.

“Uz osjećaj hitnosti i posvećenosti, različiti akteri iz cjelokupnog crnogorskog sektora obrazovanja okupili su se da bi predložili da se obezbijedi kontrola kvaliteta okruženja za učenje, uspješnu nastavu I ishode kod učenika, sa ciljem da bez obzira da li se neko dijete nalazi u Rožajama, Rogamima ili Risnu I bez obzira na finansijsko stanje porodice, ima jednak kavlitet učenja koji je mjeren jednakim standardima”, rekao je on.

Perks je ukazao da  u Crnoj Gori danas siromašna ili djeteca sa sjevera uzrasta 3 do 6 godina imaju slabiji pristup predškolskom obrazovanju 10 puta manji nego kada je riječ o djetetu iz bogatije porodice ili sa juga. Upravo zbog toga Ministarstvo prosvjete i UNICEF sarađuju na pripremi dokumenata kojima se predlaže drastično povećanje obuhvaćenosti djece predškolskim obrazovanjem.

“Riječ je o ambicioznoj, ali ostvarljivoj opciji, sa naglaskom na reorganizaciji, a ne na većim budžetskim davanjima, I sa zacrtanim ciljem da se sa 40 odsto u 2014. godini obuhvaćenost predškolskim obrazovanjem djece 3 do 6 godina do 2020. godine poveća na 95 odsto. To možemo postići i vjerujemo da bi trebalo da to realizujemo”, kazao je on.

Prema Perksovom mišljenju, poboljšanje rezultata škola može se postići kroz istraživanje mogućnosti za upotrebu digitalne tehnologije u svrhe bolje nastave i  poboljšanja drugih aspekata učenja.

Leave a Reply