Smanjenjen maloljetnički kriminalitet u Crnoj Gori

pravdazadjecuU Crnoj Gori je u toku reforme maloljetničkog pravosuđa i primjene projekta Pravda za djecu,  broj prijavljenih maloljetnika smanjen za oko šest odsto sa 501  na 472 u posljednje tri godine.

Projekat su sproveli ministarstva pravde i rada i socijalnog staranja, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Iz UNICF-a je danas saopšteno da je su uz brojene aktivnosti postignuti značajni rezultati na polju reforme sistema maloljetničkog pravosuđa i implementacije novog zakonodavnog okvira.

Primjenom projekta Pravda za djecu je samo u posljednjih godinu za petinu smanjen procenat prijavljenih maloljetnika koji su procesuirani na sudu, a za 0,4 odsto povećan procenat izrečenih vaspitnih naloga bez pokretanja krivičnog postupka.

Ključni segment sveobuhvatne reforme maloljetničkog pravosuđa je sistemska primjena drugačijeg pristupa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kojim se akcenat stavlja na primjenu alternativnih mjera. Kao rezultat toga, procenat prijavljenih maloljetnika koji su procesuirani na sudu smanjio se za više od 20% u toku jedne godine, a istovremeno se značajno povećao procenat izrečenih vaspitnih naloga bez pokretanja krivičnog postupka i to sa 0,4 odsto.

Kroz ovaj projekat radilo se na unaprijeđenju kapaciteta, kao i uslova za tretman djece, žrtava i svjedoka krivičnih djela pred organima pravosuđa, a 9 tužilaštava i 5 sudova u Crnoj Gori je opremljeno najsavremenijom opremom za saslušanje djece žrtava i svjedoka, saglasno relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Detaljni rezultati projekta biće predstavljeni sjutra na završoja konferenciji reformske inicijative Pravda za djecu.

Leave a Reply