Raspisani tenderi za projekte novih vrtića u Zagoriču i na Starom

vrticbp5

Foto: Novi vrtić u Bjelom Polju otvoren 2013. godine

Direkcija javnih radova raspisala je ove sedmice tendere za izradu projekata vrtića u Zagoriču i na Starom Aerodromu, dva od ukupno sedam koji u naredne četiri godine treba da budu izgrađeni na teritoriji Crne Gore iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope.

Za objekat vrtića i jaslica na Starom aerodromu se traži izrada revizije projekta, a za Zagorič novi projekat. Gradnja ova dva objekta trebalo bi da počne 2015. godine.

Kreditom od 10 miliona eura koji je država Crna Gora uzela od Banke za razvoj SE biće finansirana gradnja 4 vrtića u Podgorici i po jednog u Baru, Ulcinju i Pljevljima. Nove objekte u Podgorici, u kojoj je naizraženiji probem prebukiranosti, dobiće osim Starog Aerodroma i Zagoriča i Blok VI i Tuzi, a njihova ukupna vrijednost preko 6,8 miliona eura.

Kredit za gradnju vrtića bio je odgovor Vlade i Ministarstva prosvjete na peticiju Udruženja Roditelji kojom je uz potpise podrške skoro osam hiljada građana tražena hitna gradnja novih objekata javnih preškolskih ustanova kako bi bio ublažen problem prekobrojnih grupa i neadekvatnih uslova u vrtićima u nekoliko crnogorskih opština. Iz Ministarstva je najavljeno da će svi radovi na svih sedam vrtića biti završeni do početka 2018. godine.

U zahvatu DUP-a „Zagorič 1“–Izmjene i dopune u Podgorici na UP 568 Zona A4, koja se nalazi na dijelu katastarskih parcela broj 655/1, 659 i 660, KO Podgorica II, planirana je izgradnja objekta dječjeg vrtića površine 1400m2. U njemu će moći da boravi 200 djece. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1,244 miliona eura.

U zahvatu DUP-a „onik –Stari aerodrom Izmjene i dopune, zona C, podzona 7 na dijelu katastarske parcele 2090/975 KO Podgorica III na UP2090/975 planirana je izgradnja vrtića površine 3000m2. Kapacitet ovog vrtića je 375 djece. Ukupna vrijednost investicije iznosi skoro tri miliona eura.

U zahvatu DUP-a Stambena zajednica VI – Blok 6 – Izmjene i dopune u Podgorici na UP 11, zona 6 planirana je izgradnja vrtića površine 1512m2. Kapacitet ovog vrtića je 216 djece. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1,1 milion eura.

U zahvatu Lokalne studije lokacije Tuzi – dio planske zone 19 u Podgorici, na UP 52 planirana je izgradnja vrtića površine 1700m2, a vrtić će moći da primi 240 djece. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1,51 milion eura.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply