Od danas besplatno i u nekoliko privatnih ordinacija

spisakordinacija_Page_1Fond za zdravstveno osiguranje je od danas osiguranicima omogućio direktno ostvarivanje zdravstvene zaštite u 14 privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima je zaključio ugovore, bez potvrde, ako se usluga ne ostvari u roku od 30 dana u javnim zdravstvenim ustanovama.

Nakon što naš osiguranik dobije uput od svog izabranog doktora za specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu javlja se u Klinički centar Crne Gore gdje mu ovlašćeni zdravstveni radnik na obrascu uputa upisuje datum javljanja i datum zakazivanja u za to predviđena polja. Ukoliko je period od datuma javljanja do datuma zakazanog pregleda –tj.usluge duži od  30 dana, osiguranik se vraća svom izabranom doktoru radi izdavanja novog uputa za PZU (privatnu zdravstvenu ustanovu) sa kojom Fond ima zaključen ugovor.

Izabrani doktor je dužan da prilikom izdavanja uputa za PZU upozna pacijenta koje zdravstvene usluge i u kojim ustanovama ih može ostvariti sa mogućnošću da osiguranik bira PZU, ukoliko je Fond zaključio ugovor sa dvije ili više njih.

“Za sve upute koji su izdati prije 1. aprila 2014.godine, a gdje je već zakazan pregled usluga koji je opet duži od 30 dana od datuma javljanja, potrebno je  ovjeriti datum zakazanog pregleda ( ukoliko to nije učinjeno ) prije javljanja izabranom doktoru radi izdavanja novog uputa za PZU. Važno je napomenuti da za upućivanje u PZU važi isključivo jednokratni uput”, naglašavaju u Fondu.

Upućivanje na bolničku zdravstvenu zaštitu u PZU sa kojima Fond ima zaključen ugovor za operaciju katarakte, artroskopiju koljena i ugradnju vještačkog koljena, vrši se po istoj proceduri kao i kod upućivanja na specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu, ukoliko je period od datuma javljanja do datuma zakazivanja Kliničkog centra duži od 90 dana.

Isto tako upućivanje na bolničku zdravstvenu zaštitu u PZU sa kojima Fond ima zaključen ugovor  za operaciju prednjeg segmenta oka (bez katarakte) i operaciju zadnjeg segmenta oka, vrši se na osnovu izvještaja specijaliste oftalmologa da je potrebno pružiti navedenu uslugu, bez konzilijarnog mišljenja  Kliničkog centra,  s obzirom da se navedene usluge ne pružaju u Kliničkom centru.

Iz Fonda naglašavaju da osiguranici mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu u svojim sredinama samo sa onim PZU sa kojima je Fond zaključio ugovor.“

Izvor: CDM

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply