Kako olakšati djeci ponovne susrete sa ocem?

majkaPitanje od Nade:

Poslije 4 godine negledanja sa djecom (njih troje) otac je napokon prinuđen da ih vidi. Djeca nijesu presrećna zbog toga, treba da ih odvedem kod oca koji živi sa drugom ženom i njenom djecom! Ukratko! Koliko vremenski da ih ostavim i kako da im pomognem da što lakše produ kroz to?

Odgovor od Milice Belade, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut

Odgovor na pitanje koliko dugo da ostavite djecu sa ocem možete dati samo Vi, tj. u idealnoj situaciji to bi trebala da bude zajednička odluka Vas kao majke i oca djece. Ako se odnosi budu razvijali u dobrom pravcu, preporuka je da se postepeno povećava vrijeme koje provode sa ocem, ali za sada Vi morate pronaći mjeru tj. vremenski period koji procjenjujete kao adekvatan za “prvo vidjenje”.

Ono što je takođe važno je da dozvolite djeci da imaju sopstvena očekivanja o tome kako će im biti kod oca, tj. da sopstvena osjećanja i očekivanja stavite po strani. Važno je da znaju da ste im Vi podrška i da ste im na raspolaganju ako žele da podijele neka osjećanja, dileme ili strahove. U krajnjem slučaju, Vi ih ne možete zaštititi od osjećanja koja će imati, možete im samo pomoći da ih oblikuju i učine prihvatljivim – u slučaju da su ta osjećanja negativna. Najvažnije u svemu je da ste Vi smireni i da ne dozvolite da Vaš bivši partnerski odnos utiče negativno na odnos koji će djeca graditi sa svojim ocem, naravno ako bude obostrane volje za tim.

Leave a Reply