Igre i vježbice za buduće prvake

pripremazaskoluPrije polaska u školu dijete bi trebalo da dostigne određeni stepen tjelesnog, socijalnog, mentalnog i emocionalno-motivacionog razvoja. Pokazuje li vaš predškolac želju da nauči da čita, piše, pa čak i neke teže zadatke, vrijeme je da ga uvedete u svijet znanja.

Dijete treba biti sposobno za izvođenje mentalnih radnji, za uočavanje sličnosti i razlika među predmetima i pojavama iz okolnog svijeta, za samokontrolu i planiranje sopstvenih radnji. Ništa manje važni nisu ni razvijenost fine motorike, dobra koordinacija oka i ruke, pravilan izgovor glasova i odgovarajući stepen razvoja predčitačkih vještina. To su neophodni uslovi uspješne verbalne komunikacije i ovladavanja vještinama čitanja i pisanja.

Mnogim predškolcima na pragu osnovne škole potrebna je pomoć u savladavanju nekih od tih vještina. Evo par zadataka koji vam mogu pomoći. Pritom je važno da djetetu bude zanimljivo i zabavno, da uživa u svakoj aktivnosti:

IGRA U PARU – jedan traži predmet od drugoga i ubeđuje ga da mu suigrač da igračku. Igrač može da da predmet – igračku, tek kad bude lijepo zamoljen. Razgovara se: kad, na koje riječi je bilo najlakše dati predmet. Parovi mijenjaju uloge. Igra je sve složenija što je omiljeniji predmet.

IGRE VJEŽBANJA EMOCIONALNOG RJEČIKA – cvijet emocija – svaka latica je neka emocija: djeca slažu latice oko cvijeta i govore o situacijama kada su osjećali datu emociju; davanje što više riječi za emociju, opis osjećanja – najbolje je razgovarati sa više djece da bi razmeijnili sa drugima. Može se postavljati pitanje tada si tako uradio, a šta si mogao i drugačije da uradiš….

IGRA KONTROLE SVOG TIJELA – sve igre leti-leti. .., pliva-tone, dan-noć.., ili zajedničko igranje kaže se ime svog susjeda i neka biljka, cvijet, drvo, voće. ..u što bržem tempu; na kraju igre se obavezno dobije zadatak da se kaže nešto posebno lijepo uz svako ime igrača.;  grupne igre vozića ili stonoge, lanac djece koji ponavlja iste pokrete..;  sve igre parova koji se igraju ogledala jedan drugom…

IGRA IZMIŠLJANJA PRIČE O MAČETU – izmišljanje priče o mačetu (dok djeca leže opušteno na tepihu), koje se sunča, proteže, grebe noktima po tepihu; igre zamišljenog držanja na dlanu uplašene ptičice: Kako ćete joj pokazati da je nećete povrijediti? Šta možete da uradite da ona poželi da opet kod vas doleti…? Zamisli da si postao čarobnjak koji može da radi samo dobre stvari – šta bi sve moglo da se uradi…?

IGRA MAČIĆI – Recitujete pjesmicu dok dijete savija prstiće od palca prema malom prstu. ponovite je više puta sami pa s djetetom da je dijete lakše zapamti.

Prvi mačić pije mlijeko.
Drugi mačić ide daleko.
Treći mačić u korpi prede.
Četvrti mačić kroz prozor gleda.
A najmanje mače meni u krilu skače.

IGRA ZAGONETKE – Predložite djetetu da pogodi ove ili neke slične zagonetke:

Tema Domaćinstvo: Ima četiri noge, ali hodati ne može. (Sto ili stolica)
Tema Vozila: Četiri brata blizanca zajedno svuda idu, dva brata su napijed, dva brata pozadi. Žure, trče, jure, ali jedan drugog prestići ne mogu. (Točkovi)

IGRA SLUŠAJ PAŽLJIVO – Recitujete pjesmicu, dijete sluša, pokušava zapamtiti i ponoviti.

Lete avioni,
vozovi žure,
voze kamioni,
gliseri jure.

IGRA PONAVLJAJ ZA MNOM – Recitujte pjesmicu. Krećite se veselo po sobi, kružno okrećući rukama savijenim u laktovima (“okretanje točkova”). Pitajte dijete koliko automobil ima točkova.

Za volan u auto sjednem,
motor bruji: Brum-brum-brum!
Veselo po sobi vozim,
Autić ide: Zum-zum-zum!
Igračke pozdravljam svoje,
Sviram glasno: Tu-tu-tu!
Dođi, medo, idi sa mnom,
Ima mjesta, ju-hu-hu!

IGRA ZAMISLI

Dijete zatvara oči i pokušava vizualizovati sliku o kojoj se govori u zadatku. Iza ograde se vide četiri pseće šape i četiri kokošje noge. Koliko iza ograde ima kokošaka i koliko pasa?

IGRA OBJASNI – Kako se zovu dani u sedmici? Zašto se “četvrtak” tako zove? Koji dan slijedi nakon četvrtka? Koji dan prethodi četvrtku?

IGRA VOĆE – Predložite djetetu da sluša i zapamti pjesmicu, i da glasno ponovi četiri vrste voća koje se u njoj spominju:

Ustala sam jutros rano,
voće zrelo ubrala s grana.
Šljive i jabuke,
breskve i kruške.
Na stolu sad je gozba prava,
svakakvog voća tu ima zdrava.

Izvori: TPortal
Pedagog.rs

Leave a Reply