Zakon previđa osam obaveznih vakcina

vakcinacijaPortal Roditelji je konaktirao i Agenciju za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) koja je nadležna za praćenje bezbijednosti ljekova, samim tim i vakcina, koje se nalaze u prometu u Crnoj Gori.

U toj agenciji kažu da je vakcine koje se koriste u Crnoj Gori ispunjavaju sve standarde kvaliteta ali objašnjavaju da je pogrešna  percepcija da se time što je vakcina adekvatnog kvaliteta očekuje da bude i apsolutno bezbjedna.

„Koncept apsolutne bezbijednosti ljekova, uključujući i vakcine ne postoji. Postoji koncept prihvatljivog rizika a kada su vakcine u pitanju korist od njihove primjene prevazilazi moguće rizike od ispoljavanje neželjenih dejstava“, pojasnili su iz CALIMS-a.

U njihovim izvještajima o neželjenim dejstvima ljekova za prethodne četiri godine zaključuje se da je procenat prijavljenih neželjenih reakcija na vakcine u odnosu na  ostale ljekove, prilično konstantan i iznosi 10 odsto.

U 2010. taj procenat je bio veći, jer je u toj godini nerealno prijavljen veoma mali broj neželjenih reakcija  na ostale ljekove, koji nijesu vakcine, pojašnjavaju iz ove agencije.

Oni navode da je iskustvo pokazalo da su zdravstveni radnici revnosniji  u prijavljivanju neželjenih reakcija nakon vakcinacije, vjerovatno zbog činjenice dje program imunizacije, posebno kada se radi o pedijatrijskoj populaciji više izložen pažnji opšte javnosti, posebno roditelja i da je bilo kakav rizik u vezi sa pojavom ozbiljnih neželjenih dejstava neprihvatljiv.

Uglavnom su kako kažu, neželjene reakcije očekivane, ali su u rijetkim slučajevima one bile ozbiljne, poput generalizovane urtikarije (alergijska kožna bolest), povišene tjelesne temperature koja duže traje, i zahtijevale su primjenu terapije u cilju oporavka kao što su ljekovi za snižavanje povišene tjelene temperature i protiv alergijskih manifestacija na koži.

„U rijetko prijavljenim ozbiljnim neželjenim reakcijama, ishod je bio oporavak bez posljedica“, tvrde u CALIMS-u.

Oni tvrde da se u legalnom prometu ne može naći vakcina koja ne ispunjava sve standarde kvaliteta i koja o svim ispitivanjima ne posjeduje odgovarajuće sertifikate. Sertifikate, kako dodaju, izdaju nezavisne, i za ispitivanje vakcina akreditovane laboratorije zemalja Evropske unije, odnosno laboratorije zemalja iz regiona, sa kojima CALIMS, zbog toga što nema sopstvenu laboratoriju, ima potpisan protokol o saradnji.

Te laboratorije su takođe dio mreže evropskih laboratorija i sertifikovane su  od strane nadležnih tijela u Evropskoj uniji.

U CALIMS-u da se svaka serija vakcina kao rizičnih ljekova prije stavljanja u promet u Crnoj Gori, ispituje kako od strane proizvođača tako i od nezavisnih laboratorija.

Na inicijativu CALIMS formirana je stručna grupa za procjenu neželjenih reakcija nakon imunizacije. Stručna grupa je sastavljena od strane stručnjaka različitih profila, u prvom redu epidemiologa, neurologa i pedijatara, predstavnika Instituta za javno zdravslje i Kliničkog centra.

Pages: 1 2

Leave a Reply