Za vrtić su važne kvalitetna priprema i adaptacija, a ne godine

vrtic1Pitanje od Jovane:

Da li je u redu poslati dijete u vrtić prije nego napuni tri godine?

Odgovor od Milice Belade, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut

Boravak u vrtiću veoma je značajan za razvoj svakog djeteta. Pored pomoći koju vrtić pruža kroz usluge brige o djeci, boravak u vrtiću značajno pozitivno utiče na razvoj socijalizacije djece tako da je preporuka i obaveza da svako dijete barem jednu, predškolsku,  godinu provede u vrtiću.

Realno stanje je da veliki broj djece odmah nakon navršene prve godine počinje sa boravkom u vrtiću. Ponekad to teško bude i za roditelja i za dijete jer se tada dijete prvi put odvaja od roditelja, te najčešće slijede separacioni strahovi, različite faze privikavanja na nepoznate ljude i grupu vršnjaka, da ne pominjemo jačanje imuniteta kroz bolovanje mnogih dječijih bolesti.

Sve to traje određeni vremenski period, a zatim se desi promjena, dijete sazrijeva, jača svoje socijalne i organizacione vještine, poboljšava odnos sa roditeljem jer na novi način uči da je roditelj dostupan čak i kada nije fizički prisutan.

Dakle, ako se dobro pripremi polazak djeteta u vrtić i sve faze adaptacije dobro sprovedu odnos između roditelja i djeteta se značajno unapređuje. Stoga, ako je sve to moguće za dijete koje ima jednu godinu,  ne bi trebalo da postoje nikakve prepreke da svoje dijete pošaljete u vrtić i prije treće godine.

Leave a Reply