Aritmije i tahikardije srca kod djece

aritmijaPIŠE: dr Vjera Janković, PZU Doktorica Mica

Srčane aritmije se veoma često srijeću kod djece. Zapravo možemo reći da svako dijete ima aritmiju. Srećom, kod većine djece se radi o aritmijama koje su karakteristika zdravog srca, dakle nisu u pitanju bolesti već, normalna (fiziološka) varijacija srčanog rada.

Brzina srčanog rada se izražava kao broj otkucaja u minuti. Kod djece je malo teže odrediti gornju granicu normalne srčane frekvence, jer ona zavisi od uzrasta, tjelesne mase i visine. Što je dijete manje, srce normalno brže radi.

Tako je na rođenju gornja granica 220 u minuti, kod predškolaca 120, a kod školske djece i adolescenta 100 otkucaja u minuti. Svaka frekvenca preko ovih vrijednosti bi trebala da se provjeri kod pedijatra.

Tahikardije

Ubrzanje srčanog rada tahikardija je stručan naziv za ubrzani srčani rad. Postoje takozvane fizološke tahikardije čija je karakteristika da prestaju kad prestane njihov uzrok. Tu spadaju:

  • fizička aktivnost – u toku fizičke aktivnosti organizmu treba  više kiseonika pa srce mora brže da radi da bi zadovoljilo potrebe djeteta u toku aktivnosti. Broj otkucaja u minuti tada može doći i do 200 ali se po prestanku aktivnosti za par minuta vraća na normalne vrijednosti;
  • emotivni stres – normalno ubrzava rad srca ali se ujedno mogu javiti i stezanje i probadanje u grudima. Češće je kod adolescenata;
  • povišena tjelesna temperatura – odlika zdravog srca je da ubrzano radi u vrijeme temperature.Kad temperatura prođe i srce se smiri;
  • nizak krvni pritisak – obično i jedan od roditelja ima sličan problem;
  • gubitak tečnosti – dehidracija. Kad dijete izgubi tečnost srce se trudi da nadoknadi manjak tečnosti pa zato brže radi;
  • neke druge bolesti kao što su hipertireoza, epi napad;
  • kod upotrebe nekih ljekova – npr spalmotil.

Tahikardiju mogu imati djeca sa urođenim ili stečenim bolestima srca gdje je ona sastavni pratilac, ali i djeca koja nemaju manifestno srčano oboljenje.

Dijagnoza se uspostavlja na osnovu detaljnog kliničkog pregleda uz koji se radi nalaz EKG ili Holtera, tj 24-oročasovnog praćenja rada srca.

Većina tahikardija se ne liječi, već se otkloni uzrok koji je do njih doveo.

Ipak, kad je to potrebno, daju se ljekovi koje prepisuje kardiolog, a zovu se antiaritmici.

 

Leave a Reply