Istine i zablude o širokom povijanju

PIŠE: dr Vjera Janković, PZU Doktorica Mica

sirokipovojDa bi smo objasnili termin široko povijanje potrebno je razjasniti ukratko i razvojnu anomaliju, zbog čega se ovaj tretman i koristi. Kongenitalna luksacija kuka je stručni naziv za urođeno iščašenje kuka, što je mogući razlog za ozbiljan invaliditet ukoliko se ne liječi na vrijeme.

Zamislimo vrh butne kosti koji je kao lopta koja treba da se uglavi u mjesto na kuku koji je kao čašica. Problem može nastati zbog nezrelosi ovih struktura, ili ako je čašica ravna kao tanjirić, a ne kako bi trebalo da bude. Loptasti vrh butne kosti ne naliježe kako treba i zglob kuka ne funkciniše ispravno.

Znači, dijete se rađa sa ovim problemom koji u prvim  danima naravno, nije primjetan. Ovo je izuzetno rijetka pojava ali i zbog malog broja djece koja se sa ovim problemom rađaju široki povoj koriste sve novorođene bebe u Crnoj Gori. To je znači vid prevencije, tj sprečavanja daljeg progrediranja već nastalog problema.

Šta je to “široko povijanje”?

Bebi treba omogućiti širok opseg pokreta u kuku čime će se pomoći pravilno formiranje zgloba kuka. Položaj sa široko razmaknutim nožicama u tzv. abdukciji je najbolji za to. Svaki način povijanja koji ovo omogućava je varijanta širokog povijanja.

Zašto su bebe povijane širokim povijem-švedska+tetrapelena?

Povijanje švedskom pelenom i tetra pelenom između nožica uvedeno je prije više od 30 godina kao preventiva ispoljavanja razvojnog poremećaja kuka. Smatralo seda će se na ovaj način, fiksiranjem nožica u žabljem položaju poboljšati formiranje zgloba kuka.U to vrijeme nije postojala ultrazvučna dijagnostika razvojnog poremećaja kuka kojom se dijagnoza može postaviti veoma rano, već krajem prvog mjeseca života. Prije tridesetak godina on se otkrivao relativno kasno, rentgenskim pregledom kukova  u uzrastu 4-5 mjeseci života bebe.

Kakav je današnji zvanični stav kad je široki povoj u pitanju?

Ultrazvučni pregled kukova treba obaviti u uzrastu bebe između prvog i drugog mjeseca života. To je najbolji termin da se već jasno vidi u kakvoj su poziciji kukovi. Ako je nalaz uredan, široki povoj je nepotreban, treba ga skinuti, jer urođeni problem ako ga tada nema, ne može naknadno nastati. Ako postoji problem urođenog iščašenja kukova beba se upućuje dječjem ortopedu koji sprovodi adekvatnu terapiju, pri čemu široki povoj nije terapijska mjera i svakako nije dovoljan. Što se tiče zrna okoštavanja koja se na prvom ultrazvučnom pregledu obično ne identifikuju, ne treba da zabrinjava, ona se kasnije pojavljuju, oko 4-og mjeseca. Ponovni ultrazvučni pregled ako je prvi nalaz bio uredan, nije potreban

Leave a Reply