Godišnja nagrada za 10 najtalentovanijih osnovaca

rastimozajednoNajtalentovanijim učenicima i učenicama osnovnih škola u Crnoj Gori danas su uručene godišnje nagrade od po 500 eura od Fondacije Rastemo zajedno, Komercijalne banke AD Budva.

Od ukupno 163 kontaktirane osnovne škole u Crnoj Gori, selekciona komisija je odabrala 10 osnovaca koji su u proteklom periodu ostvarili zavidne rezultate na lokalnom, regionalnom, ali i državnom nivou u oblastima nauke, umjetnosti i sporta.

Kandidati/tkinje su dostavljali relevantne dokaze o njihovim postignućima, kao i preporuke trenera, predavača i mentora.

Nagrađeni su Dejan Baletić – OŠ „21 maj“ (Podgorica), Stefan Mandić – OŠ „Luka Simonović“ (Nikšić), Aleksandar Božović – OŠ „Štampar Makarije“ (Podgorica), Elma Ličina – OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ (Podgorica), Aleksandar Lazarević – OŠ „Marko Miljanov“ (Bijelo Polje), Sara Vujačić – OŠ „Druga osnovna škola“ (Budva), Đina Rudović – OŠ „Marko Nuculović“ (Ulcinj), Nikola Stanić – OŠ „Boško Buha“ (Pljevlja), Darija Konatar – OŠ „21 maj“ (Podgorica), Anja Sekulić – OŠ „Mirko Srzentić“ (Petrovac).

Iz Fondacije Rastemo zajedno je objašnjeno da je njihov cilj da u narednom periodu kontinuirano ohrabruju mlađe generacija na konstantno usavršavanje kako bi i u budućnosti ostvarivali još bolje rezultate.

Leave a Reply