Do kraja 2017. godine završetak gradnje svih sedam novih vrtića

vrticunutraU Crnoj Gori će do kraja 2017. godine sa 17 miliona eura biti izgrađeno sedam novih vrtića u četiri opštine – Podgorici, Baru, Ulcinju i Pljevljima, i renovirana postojeća predškolska instrastruktura.

Od dijela kredita dobijenog od Banke za razvoj Savjeta Evrope biće finansirana rekonstrukcija postojećih predškolskih jedinica u odabranim opštinama, a preostali dio uz sedam miliona eura koje će obezbijediti Vlada, biće iskorišteni za gradnju. Vlada i Ministarstvo posvjete najavili su početkom godine gradnju novih vrtića u Crnoj Gori nakon što je prihvaćena online peticija udruženja Roditelji kojom je skoro sedam hiljada građana zatražilo hitnu izgradnju novih objekata.

Kako se navodi u informaciji o rezultatima pregovora sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope koju je Vlada usvojla u četvrtak, projektom je predviđena realizacija aktivnosti od 1. januara naredne godine do 31.decembra 2017. godine. Zatvaranja projekta je planirano za 30. juna 2018. godine.

Očekuje se da će oko 1,6 hiljada djece do 6 godina imati direktnu korist od izgradnje sedam novih predškolskih jedinica, a da će poboljšana fizička infrastruktura uticati indirektno na oko 7.925 djece upisanih u državne vrtiće. Do toga će doći smanjivanjem broja djece u postojećim predškolskim jedinicama i poboljšanjem materijalnih uslova kroz sitnije radove na sanaciji.

Opšti cilj projekta je poboljšanje uslova za razvoj punog potencijala sve djece u Crnoj Gori i njihov pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju u skladu sa međunarodnim instrumentima, naročito ciljevima za pristupanje EU.  Prema jednom od ciljeva na putu ka EU, Crna Gora treba da poveća prosječan obuhvat djece predškolskim obrazovanjem sa sadašnjih oko 32 odsto na 40. Trenutno 14 odsto djece uzrasta do 3 godine ide u vrtiće, 41odsto od  3 do 5 godina, a 66 odsto djece preko 5 godina.

Gradovi u kojima će biti građeni novi objekti izabrani su u skladu  sa investicionim planovima Vlade, trenutnim demografskim trendovima i dostupnosti zemljišta.

Vodilo se računa o 4 kriterijuma:

  • ukupnom broj djece, posebno uzrasta od 3 do 5 godina i preko 5 godina koja i dalje ne pohađaju školu;
  • trenutnoj stopa upisa i procjeni da prioritet treba dati opštinama koje imaju nizak procenat upisanih, uzrasta preko 5 godina i od 3 do 5 godina;
  • broju djece po grupi, pa je on veliki, a površina po djetetu mala;
  • tražnji i lokaciji odnosno razuđenosti stanovništva.

U informaciji je pojašnjeno da značaj ulaganja u rano obrazovanje i njegu priznaju brojne istraživačke studije koje potvrđuju pozitivan uticaj na blagostanje djeteta i ishode učenja, smanjenje siromaštva, kao i njihov doprinos povećanju učešća žena u radu i društveni i ekonomski razvoj za društvo u cjelini.

Procjenjuje se da se polovina svih intelektualnih razvojnih potencijala formira do četvrte godine, što dovoljno govori o značaju ulaganja u rani razvoj djeteta, a time u buduću radnu snagu zemlje.

Comments

Leave a Reply