Žene rade najmanje dva sata više sedmično od muškaraca

Žene su globalno marljivije od muškaraca, pa tako u prosjeku rade dva i po sata više sedmično, bilo plaćenih ili neplaćenih poslova, pokazao je izvještaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u kojem su učestvovale 34 zemlje.

Brojke variraju od zemlje do zemlje, pa na primjer Italijanke rade čak 11 sati više od svojih partnera, dok su u Finskoj, Švedskoj, Njemačkoj i Sloveniji te razlike manje.

Iako sve više vremena provode na plaćenom poslu, ukupno jedan sat više sedmično, u kućnim poslovima provode 2,6 sati manje u poređenju  sa ženama. Muškarci pak danas na poslu provode 4,5 sati manje, a u kućanim poslovima dva sata više nego prije deset godina.

Količina neplaćenog posla povećava se nakon dobijanja djece, a najveći dio tereta pada na majke, koje imaju tri sata manje slobodnog vremena sedmično nego muškarci, rezultati su izvještaja.

Autori dokuementa smatraju da je to dokaz polnih razlika, koje uprkos brojnim promjenama, i dalje postoje u ljudskom društvu.

Izvor: 24sata

Leave a Reply