Ko te šta pita?

I dok se u našim bolnicama žene porađaju uz rutinski klistir, brijanje, bezbrojne vaginalne preglede, kesu sa slanim rastvorom prikačenom u ruku u koju svako malo doktor ili babica dodaju po neki lek, ne obaveštavajući porodillju o čemu se radi, rutinsku epiziotomiju i indukciju, i to sve ako imaju sreće da porođaj ide kako treba, u nekim drugim delovima sveta žene pokušavaju da se izbore za svoje pravo da budu konsultovane kod svake, i najmanje intervencije, koju doktor ili babica primenjuju. Read More