Testovi za trudnoću

trudnocaNajlakši način da saznate da li ste trudni ili niste jeste da uradite test na trudnoću. Samo četiri dana poslije oplodnje jajna ćelija počinje da stvara hormon koji se zove humani horionski gonadotropin (BetahCG). Ovaj se hormon nalazi u krvi i u svim tjelesnim tečnostima žene. Poslije oplodnje najprije se može utvrditi povišeni nivo BetahCG u krvi, a nakon nekoliko dana i u mokraći.

Najveći broj testova za trudnoću baziran je na utvrđivanju postojanja ovoga hormona u urinu. Uzimanje uzorka mokraće mnogo je lakše i komfornije, nego uzimanje uzorka krvi iz vene. Testovi su uglavnom bazirani na reakciji između BetahCG i antitijela protiv ovoga hormona. Antitijela se nalaze na pločici gdje se aplikuje kap mokraće. Promjena boje reagensa je potvrda da se ova reakcija zaista odigrala, odnosno da je žena trudna.

Test na trudnoću žena može uraditi i kod kuće. Test je pouzdaniji ako se analizira prva jutarnja mokraća.

Koliko su pouzdani testovi za trudnoću zavisi od toga koliko ste slijedili uputstva za sprovođenje testa. Žene koje vrše testiranje prvi put u životu ili one sa manje iskustva imaju veću mogućnost za dobijanje pogrešnog rezultata. Takođe, ako se test uradi na samom početku trudnoće, može se dobiti negativan rezultat, a da ste zapravo trudni. Objašnjenje ovog lažno-negativnog testa je u činjenici da na samom početku trudnoće u krvi, pa i u mokraći pacijentkinje, postoji relativno nizak nivo BetahCG koji testom može biti nedijagnostikovan. Zbog toga su negativni testovi na trudnoću manje pouzdani od pozitivnih.

Testovi na trudnoću koje žena sprovodi sama kod svoje kuće su samo “screening” testovi. Ako je rezultat testa negativan, a vi imate simptome i znake rane trudnoće, morate se javiti svome ljekaru. Ako je rezultat testa pozitivan, potrebno je da napravite prvu prenatalnu posjetu svome ginekologu-akušeru.

Smatra se da je oko ¾ testova urina na trudnoću pozitivno ako je žena trudna, a ciklus kasni 4-7 dana. Ako menstrualno krvarenje kasni dvije sedmice, tada je pouzdanost testa skoro 100%. Rezultati pouzdanosti testiranja uzoraka mokraće kod kuće su 95% ako ciklus kasni deset dana.

Testiranje uzoraka mokraće na trudnoću sprovodi se mnogo češće, ali je manje pouzdano od ispitivanja nivoa BetahCG u krvi žene. Kada se radi o vanmateričnoj trudnoći, kada oplođena jajna ćelija započinje sa rastom i razvojem u jajovodu, jajniku, ili u trbušnoj duplji, a ne u šupljini materice, žena može imati sve znake trudnoće, uprkos negativnim urinarnim testovima na trudnoću. Ovo se može objasniti podatkom da koncentracije BetahCG u krvi žene nisu visoke kada se oplođena jajna ćelija ne razvija u materici.

Utvrđivanje koncentracija humanog horionskog gonadotropina u krvi predstavlja izuzetno pouzdan i senzitivan test na trudnoću. Kako je vanmaterična trudnoća potencijalno opasna po život pacijentkinje, informacija o koncentracijama BetahCG može biti od presudnog značaja za ženu i njenog ginekologa.

Izvor: stetoskop.info

Leave a Reply