Visok pritisak sve češći i kod djece i adolascenata

pritisakDa epidemija hipertenzije ili visokog krvnog pritiska kod djece i adolascenata nije zaobišla ni Crnu Goru, potvrđuju istraživanja. Prema podacima ljekara, od povišenog krvnog pritiska pati od 10 do čak 15 odsto adolescenata, a posebno brinu upozorenja da je to oboljenje sve češće kod djece.

Gojaznost je danas zdravstveni problem i kod mališana, a to je jedan od faktora koji utiče na pojavu hipertenzije.

Dječji kardiolog, primarijus dr sci. Svjetlana Zeković, upozorila je za Dnrvne novine da postoje brojna zapažanja koja upućuju na to da hipertenzija odraslih može početi već u dječjoj dobi, posebno muške populacije.

Blagovremeno otkrivanje hipertenzije u to vrijeme bio bi, kaže ona, put za bolje razumijevanje nastanka, mogućnost prevencije i liječenja, ali i prognoze te bolesti kod odraslih.

“Tačna učestalost esencijalne hipertenzije (najčešći oblik) kod djece nije poznata, kreće se između jednog i dva procenta kod nižeg uzrasta i čak od 10 do 15 odsto kod adolescenata, što je registrovano i u našoj ispitivanoj populaciji. Tako visoke brojke nalažu mjerenje krvnog pritiska u sklopu rutinskih i sistematskih pregleda djece i mladih”, objasnila je Zeković.

Definicija hipertenzije kod djece i adolescenata je povećanja dijastolnog (srčanog) krvnog pritiska preko vrijednosti 95 centila za dob, pol i visinu, potvrđeno u tri mjerenja, učinjena u tri zasebna pregleda

Prema riječima Zeković, hipertenzivna bolest nije rijetka kod djece.

“Višegodišnjim praćenjem najmlađe populacije kod nas došlo se do saznanja da povišene vrijednosti u ovom dobu nijesu prolazna epizoda već najvjerovatnije prijeteća hipertenzija odraslih. Dijete može imati hipertenziju koja prati neku primarnu bolest bubrega, endokrinog sistema, srca i krvnih sudova, mozga, sistemnu bolest vezivnog tkiva, malignu ili drugu osnovnu bolest. Tada govorimo o sekundarnoj hipertenziji. Ako nema jasnog organskog uzroka, riječ je o primarnoj arterijskoj hipertenziji (AH), koja se naziva još i esencijalna”, objasnila je Zeković.

Pedijatar u podgoričkom Domu zdravlja dr Paša Divanović ocijenila je da je združena društvena akcija potrebna ne samo da se poboljša otkrivanje i liječenje visokog krvnog pritiska kod djece i adolescenata nego u još većoj mjeri da se u najširoj javnosti razvije svijest o značaju zdravih stilova ponašanja.

“Potrebno je razviti svijest o značaju pravilne ishrane i odgovarajuće fizičke aktivnosti, smanjenog unosa soli, izbegavanja pušenja i konzumiranje alkohola, kao preventivnih mjera za sprečavanje gojaznosti i hipertenzije i terapijskih mjera”, rekla je Divanović.

Leave a Reply